مدرسه ی فارکس

الگو هاي دو شمعي و سه شمعي

تولید برق رایگان با شمع ماشین برای فرزندان شما، جالب خواهد بود

الگو هاي دو شمعي و سه شمعي

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تولید برق رایگان با شمع ماشین

چگونه با شمع موتور لامپ روشن کنیم – ساخت مولد برق رایگان با استفاده از شمع خودرو – تولید برق رایگان با استفاده از شمع خودرو

می توانید با چهار عدد شمع خودرو، آهنربا که میدان مغناطیسی ایجاد می شود، سیم های برق شمع ها را به سرپیچ لامپ وصل می کنیم و با قرار دادن آهنربا بین دو شمع های خودرو، تولید برق رایگان با شمع ماشین برای تامین روشنایی امکان پذیر خواهد بود. این آزمایش را با فرزندان خود در منزل انجام دهید.

تولید برق رایگان با شمع ماشین

سر شمع موتور را با سیم برق مسی، دو بار سیم پیچی می کنیم. در اولین برجستگی، با سیم پیچ، زاویه ۹۰ درجه درست می کنیم. دینام را با میله ای به برد وصل می کنیم. دینام را روی پیچی کوچک برد با سیم لحیم، می چسبانیم که سر دینام رو به بیرون باشد. حالا سیم مسی را که در ابتدا دو بار سیم پیچی کرده بودیم را به انتهای شمع موتور وصل می کنیم. انتهای سیم برق های مسی آن را به پیچ اولی و دومی با سیم لحیم، لحیم کاری می کنیم. با روشن کردن آتش در ظرف کوچکی و وصل کردن فن کوچکی پلاستیکی، به سر دینام، خواهد چرخید. تولید برق رایگان با شمع ماشین را به فرزندان خود آموزش دهید.

تولید برق رایگان با شمع ماشین را با فرزندان خود انجام دهید

تولید برق رایگان با شمع ماشین را با فرزندان خود انجام دهید

چگونه با شمع موتور لامپ روشن کنیم

دو شمع ماشین را به فاصله یک سانت روی برد با چسب لحیم، لحیم کاری می کنیم. با پیچیدن سیم مسی به دور لوله پلاستیکی و خارج کردن آن میتوانیم، آن را درست کنیم. انتهای سیم را با وارد کردن به روغن، روغنکاری می کنیم. انتهای سیم مسی را به دو دینام با سیم لحیم، می چسبانیم. سیم هایی با قطب مثبت و منفی را به انتهای سرپیچ لامپ، محکم می کنیم. سرپیچ لامپ را با چسب لحیم به برد می چسبانیم طوری که سیم ها به طرف دینام ها باشد. انتهای سیم ها را روغنکاری کرده و به انتهای دینام ها لحیم الگو هاي دو شمعي و سه شمعي کاری می کنیم. لامپ کم مصرف را به سرپیچ ، وصل می کنیم. به محض قرار دادن آهنربا بین دو دینام و ایجاد میدان مغناطیسی، چراغ روشنایی روشن خواهد شد. تولید برق رایگان با شمع ماشین را در مواقعی که به برق دسترسی ندارید، انجام دهید.

ساخت مولد برق رایگان با استفاده از الگو هاي دو شمعي و سه شمعي شمع خودرو

سر شمع موتور را با سیم افشان، سیم پیچی می کنیم، این کار را برای سه عدد شمع موتور دیگر هم تکرار می کنیم. در انتهای برد، ۴ سوراخ نزدیک به لبه و ۴ سوراخ را بعد از دایره که رسم کرده ایم ایجاد کرده و وسط دایره را سوراخ می کنیم و یک مهره ۱ میلی متری را در وسط دایره قرار می دهیم. چهار پیچ را به صورت روبروی هم در سوراخ های کنار دایره قرار می دهیم. انتهای یک سیم گالوانیزه را روی پیچ ها، لحیم کاری می کنیم. چهار شمع خودرو روبروی هم روی برد قرار می دهیم. سیم های سیاه هر دو شمع روبروی هم را به سر پیچ لحیم کاری می کنیم. سیم مسی را روی سر شمع می سوزانیم تا روی آن قرار گیرد. حالا سیم قرمز را به سر شمع و انتهای آن ها را به پیچ دومی وصل می کنیم. همین کار را برای دو شمع باقی مانده تکرار الگو هاي دو شمعي و سه شمعي می کنیم. انتهای سیم قرمز پیچ اولی از دو دینام اولی را به پیچ دومی متصل می کنیم. سیم های سیاه و سفید را به موتور برق جریان مستقیم ۱۸ ولت وصل می کنیم. انتهای سیم های قرمز و سیاه موتور برق را به پیچی که همه سیم های سیاه به آن وصل شده و دیگری را به پیچی که همه سیم های قرمز متصل شده اند، وصل می کنیم. به شش آهنربای کوچک نئودیمیوم ، لوله حلقوی PVC 65 میلی متری و میله مسی ۳ میلی متری نیاز داریم. میله را از وسط لوله عبور می دهیم. حالا شش عدد آهنربا را داخل سطح داخل لوله حلقوی قرار می دهیم. بوش برنجی را به سر میله وارد کرده و آن را لحیم کاری می کنیم. قرقره هشت میلی متری را به بوش برنجی وارد کرده و آن را با پیچ و مهره محکم می کنیم. به قرقره ۵ میلی متری و تسمه تایم و قرقره نیاز داریم. حالا لوله حلقوی PVC را در وسط دایره قرار داده و آن را با تسمه تایم به قرقره ۵ میلی متری وصل کرده و آن را روی دینام قرار می دهیم. با وصل کردن سیم های قرمز و سیاه باتری ۵ ولتی به مجموعه سیم های سیاه و قرمز، لوله حلقوی PVC خواهد چرخید. تولید برق رایگان با شمع ماشین را با آموزش می توانید انجام دهید.

تولید برق رایگان با شمع ماشین

تولید برق رایگان با شمع ماشین را می توانید در اوقاتی که به برق شهری دسترسی ندارید انجام دهید

تولید برق رایگان با استفاده از شمع خودرو

با وصل کردن شمع موتور به دینام و سیم مسی که به انتهای شمع وصل کرده ایم می توانیم برق تولید کنیم. تولید برق رایگان با شمع ماشین ساده ترین روشی که می توانید از آن استفاده کنید.

تولید برق با شمع موتور

با ایجاد میدان مغناطیسی، بین شمع موتور و دینام برق می توانید برق رایگان تولید کنید. تولید برق رایگان با شمع ماشین در مدارس فنی و حرفه ای آموزش داده می شود.

چگونه با شمع موتور لامپ روشن کنیم

چهار شمع خودرو روبروی هم روی برد قرار می دهیم. دو شمع را با سیم مسی که قبلا آن را تهیه کرده ایم به یکدیگر وصل می کنیم و یک سرپیچ را روبروی شمع ها قرار داده و سیم های مثبت و منفی را به دو شمع وصل کنیم. یک لامپ کم مصرف روی سرپیچ قرار می دهیم و با قرار دادن یک آهنربا بین دو شمع خودرو، لامپ روشن خواهد شد. تولید برق رایگان با شمع ماشین، برای شما می تواند چالش فکری و عملی باشد.

آموزش تولید برق با شمع

می توانید با شمع خودرو، برق رایگانی را تولید کنید. برای این کار به دینام و سیم مسی هم نیاز دارید. میدان مغناطیسی مهم ترین عامل ایجاد برق در این روش است. با تولید برق رایگان با شمع ماشین، ذهن خود را به چالش بکشید.

تولید برق رایگان با شمع ماشین , روشن کردن لامپ با 2 شمع ماشین 100% تست شده ⚡

تولید برق رایگان با شمع ماشین برای فرزندان شما، جالب خواهد بود

انرژی رایگان با شمع موتور

کناره های برد MDF را ۹ سوراخ کنیم و به قرقره و ۶ عدد پیچ نیاز داریم. قرقره را در وسط برد قرار داده و آن را با سه پیچ محاصره می کنیم. شش پیچ کوچک را به فاصله یک سوراخ از هم روی برد قرار میدهیم و حالا پیچ های بزرگ را در سوراخ های بعدی قرار میدهیم. سیم گالوانیزه را روی سرپیچ های کوچک می سوزانیم. دو آهنربا، میله مسی و حلقه PVC نیاز داریم. حلقه PVC را از وسط نصف کرده و میله مسی را روی آهنربای قرار می دهیم. آن ها را به آهنربای اولی می چسبانیم. آهنربای دومی را روی اولی می چسبانیم. یک قرقره را داخل میله می کنیم. آن را روی همان قرقره ای که در وسط برد محکم کرده بودیم می گذاریم. شمع خودرو را روی آهنربا قرار داده و سیم قرمز را به سر آن لحیم کاری می کنیم. سر شمع را با سیم مسی، سیم پیچی می کنیم. این کار را برای پنج عدد شمع خودرو تکرار می کنیم. آن ها روبروی هم روی برد قرار می دهیم. سیم های مثبت و منفی هر شمع و شمع کناری را به پیچ کوچک وسط آن ها وصل می کنیم. حالا به موتور برق مستقیم ۱۷ ولت سیم های مثبت و منفی وصل می کنیم. قرقره کوچکی را به میله موتور برق وارد می کنیم. آن را روی برد MDF محکم می کنیم. سیم قرمز و سیاه موتور را به روی پیچی که همه سیم های قرمز و سیاه بهم متصل هستند را وصل می کنیم. موتور برق را با تسمه تایم به مجموعه آهنرباها وصل می کنیم. با اتصال قطب های مثبت و منفی باتری ۵ ولتی به مجموعه های سیم های منفی و مثبت روی پیچی، آهنربا حرکت خواهد کرد. تولید برق رایگان با شمع ماشین، آزمایشی لذت بخش است.

روشن کردن لامپ با استفاده از شمع ماشین و آهنربا

چهار شمع خودرو را به صورت مجموعه دوتایی روی هم قرار داده و با سیم هایی به سرپیچ وصل کرده و با قرار دادن آهنربا روی شمع ها، لامپ روشن خواهد شد. آموزش تولید برق رایگان با شمع ماشین، برای فرزندان شما لذت بخش خواهد بود.

چگونه با شمع موتور ماشین لامپ ۲۲۰ ولت را روشن کنیم

مجموعه شمع خودرو و آهنربا که با سیم های مثبت و منفی به یک موتور برق جریان برق مستقیم ۱۸ ولتی وصل شده اند، می تواند یک لامپ ۲۲۰ ولت را روشن کند. با تولید برق رایگان با شمع ماشین، چالش های تولیدی به ذهن شما خطور خواهد کرد.

امیدواریم براتون مفید واقع قائل شده باشه جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه تولید برق رایگان میتوانید نگاهی نوشته های روشن کردن لامپ با اهنربا , روشن کردن لامپ با ارمیچر , روشن کردن لامپ با لیمو ترش و نارنج بیندازید و در صورت وجود سوالات مربوطه دیگر میتوانید در بخش پرسش و پاسخ ساوه الکتریک مطرح نمایید تا دیگران پاسخگوی سوالات مربوط به کالای برق شما باشند.

سه کار کردن موتور به چه معناست و چگونه مشکل را بیابیم؟

تا به حال بارها شنیده‌اید که وقتی با بد کار کردن موتور به تعمیرگاه مراجعه می‌کنید متوجه می‌شوید که مکانیک از اصطلاح سه کار کردن موتور استفاده می‌کند. به طور کلی اصطلاح سه کار کردن موتور مربوط به حالتی است که یکی از سیلندرها توانایی تولید توان و آتش زدن بنزین را نداشته باشد. با این مقاله از توربومگ همراه شوید.

در هر سیلندر چه اتفاقی می‌افتد؟

از گذشته تا کنون بارها گفته شده که برای روشن شدن آتش باید سه عامل به صورت همزمان موجود باشد : سوخت ، هوا و حرارت. در داخل موتورهای درون‌سوز این مثلث آتش درواقع یک مربع چهار ضلعی است که علاوه بر سه مورد گفته شده وجود فشار نیز برای احتراق بنزین مورد نیاز است. اگر هر یک از این چهارعامل به درستی تامین نشود ، سیلندر دیگر توانایی محترق کردن بنزین را ندارد. از آنجا که بیشتر خودروهای موجود در ایران و جهان در گذشته‌ی نه چندان دور چهار سیلندر بودند اگر یکی از سیلندرها از کار می‌افتاد در واقع موتور با سه سیلندر کار می‌کرد و به این حالت سه شدن موتور می‌گفتند. این اصطلاح بعدا همه گیر شد و در تمام موتورها به هنگام ازکار افتادن یک سیلندر از اصطلاح سه کار کردن موتور استفاده شد.

نشانه‌های سه کار کردن موتور چیست؟

نشانه‌ی اصلی سه کار کردن موتور، در اگزوز ظاهر می‌شود. دود خروجی از اگزوز به همراه یک صدای تپ مانند همراه می‌شود. سرعت ضربان این تپ متناسب با دور موتور است و با هر الگو هاي دو شمعي و سه شمعي دو دور چرخیدن موتور یکبار شنیده می‌شود. اگر دست خود را در مقابل اگزوز بگیرید این تپ به صورت تغییر ناگهانی جریان دود خروجی از اگزوز احساس می‌شود. این حالت با لرزش موتور در حالت درجا همراه می‌شود و در خودروهای جدید با استفاده از دیاگ، خطای عدم احتراق در یکی از سیلندرها نمایش داده می‌شود.

شکست سوپاپ افت کمپرس افت فشار موتور

چگونه سیلندر از کار افتاده را تشخیص دهیم؟

موتور خودرو را روشن کنید و اجازه دهید اندکی گرم شود. به ترتیب وایر شمع‌ها را از محل خارج کنید. با کشیدن یک وایر اگر کارکردن موتور بدتر شد، یعنی سیلندر مربوط به وایر کشیده شده سالم بوده و وایر را به محل خود برگردانید. به همین ترتیب به سیلندر بعدی مراجعه کنید. اگر با کشیدن وایر یکی از سیلندرها هیچ تغییری در موتور ایجاد نشد، این به معنی پیدا کردن سیلندری است که از کار افتاده است.
روش توضیح داده شده ساده‌ترین روش تشخیص سیلندر مرده و یا تشخیص سه کار کردن موتور در تمام خودروها است. در خودروهای امروزی کامپیوتر خودرو توانایی تشخیص سیلندر از کار افتاده را دارد و قطع احتراق سیلندر را به همراه شماره سیلندر در قسمت خطاهای دیاگ نمایش می‌دهد.

چه مشکلاتی موجب از کار افتادن سیلندر می‌شود؟

همان طور که گفته شد اگر یکی از چهار عامل فشار ، گرما ، سوخت و هوا در داخل سیلندر آماده نباشد، سیلندر از کار می‌افتد. سوخت مورد نیاز برای احتراق توسط انژکتور و گرمای شروع احتراق به صورت جرقه‌ی شمع ظاهر می شود. هوا از طریق سوپاپ‌های هوا تامین و آب بندی سوپاپ‌ها به همراه حرکت پیستون فشار را ایجاد می‌کنند. اگر بر اثر گرفتگی و یا سوختگی ، انژکتور پاشش نکند عامل سوخت ازبین می‌رود. اگر جرقه بر اثر سوختن شمع و یا قطع شدن وایر و یا حتی سوختن کوئل از مدار خارج شود ، عامل حرارت حذف می‌شود. اگر سوپاپ‌های هوا به دلیل مسائل متفاوت مانند خرابی اسبک‌ها، شکستن میل‌سوپاپ و یا حتی شکستن سوپاپ از جای خود تکان نخورد، امکان ورود هوا به داخل سیلندر از بین می‌رود و در نهایت اگر سوپاپ‌ها در محل تماس با سرسیلندر ( سیت سوپاپ ) به خوبی آب بندی نشود و یا به دلایلی چون شکستن شاتون و یا گژن پین پیستون حرکت نکند، فشار لازم برای احتراق به وجود نمی‌آید.

برای خرید آنلاین انواع شمع موتور کلیک کنید!

جرقه صحیح شمع

عیب یابی و نحوه‌ی تشخیص مشکل سیلندر مرده

خودرو را خاموش کرده و با استفاده از اهم متر سلامت کوئل را بررسی کنید. این کار با اندازه گیری میزان مقاومت سیم پیچ اولیه و ثانویه در کوئل انجام می‌پذیرد. وجود اتصال و رسانش الکتریکی بین طرفین وایر را بررسی کند، شمع مربوط به سیلندر مرده را باز کرده و از سلامت ظاهری آن اطمینان حاصل کنید.

اگر مشکل برقی پیدا نکردید، ابتدا فیش برق انژکتور سیلندر مرده را بکشید. شمع را به وایر و کوئل متصل کنید اما در محل خود نصب نکنید. بدنه‌ی فلزی شمع را به بدنه‌ی فلزی خودرو (بدون رنگ) بچسبانید و خودرو را روشن کنید. با روشن شدن موتور شمع شروع به جرقه زدن می‌کند. نحوه‌ی جرقه زنی شمع را با دقت بررسی کنید. جرقه باید از پلاتین مرکزی خارج و به نوک پلاتین منفی منتقل شود ، رنگ جرقه باید آبی روشن و به همراه صدای کلیک کردن باشد.

اگر جرقه مسیر دیگری را حرکت می‌کرد و یا جرقه رنگی مثل نارنجی، زرد یا قرمز داشت باید قطعات برقی مانند شمع ، وایر و یا کوئل تعویض گردد.

اگر جرقه مشکلی نداشت شمع و وایر را از کوئل جدا کنید و فیش برق انژکتور سیلندر مرده را که قبلا قطع کردید به موتور متصل الگو هاي دو شمعي و سه شمعي کنید. با این کار انژکتور باید شروع به پاشش کند و بخار بنزین با فشار زیاد باید از محل نصب شمع به بیرون پرتاب شود. این برتاب بخار به معنی پاشش بنزین به داخل موتور است.

اگر هیچ پاششی انجام نشد می‌توان نتیجه گرفت مشکل از انژکتور است. خودرو را خاموش کنید و انژتور را از محل خود خارج کنید. یک فیش انژکتور تهیه کنید و برق 12 ولت باتری را به انژکتور وصل کنید. اگر با هربار وصل کردن برق 12 ولت به انژکتور، صدای کلیک شنیده شد یعنی بخش الکتریکی انژکتور سالم است.

شستن انژکتور با اسپری

انژکتور را به باتری وصل نگاه دارید و اسپری انژکتور شو را به داخل آن با فشار زیاد بپاشید. اسپری به صورت قطرات مایع از سمت دیگر انژکتور خارج شود. اگر چنین نشد، انژکتور دارای گرفتگی شدید است. اگر انژکتور به خوبی کار می کرد و اسپری از داخل آن عبور می کرد، سلامت سیم کشی انژکتور را بررسی کنید. اگر تا اینجا هیچ الگو هاي دو شمعي و سه شمعي مشکلی نبود، عیب یابی به مرحله‌ی تخصصی می‌رود که نیاز به ابزار مخصوص و همچنین تجربه‌ی فنی بسیار بالایی دارد که از بحث خارج است.

حرف آخر

سه کار کردن موتور در 90 درصد اوقات با استفاده از روش‌های بالا قابل شناسایی و عیب یابی می‌باشد. به عنوان یک توصیه، روشن کردن موتور بدون شمع به دلیل آزاد شدن بخار بنزین از محل رزوه های شمع اندکی خطرناک است. حتما موارد ایمنی را رعایت کنید.

شمع پژو 206

ایجاد قدرت در داخل خودروی 206 با تبدیل انرژی شیمیایی موجود در سوخت به انرژی مکانیکی انجام می‌شود و شمع پژو 206 هم در ابتدای این فرآیند قرار دارد. فرایندی الگو هاي دو شمعي و سه شمعي الگو هاي دو شمعي و سه شمعي که در نهایت به حرکت پیستون‌ها و حرکت چرخ‌های خودرو می‌انجامد با جرقه شمع در محفظه احتراق خودرو شروع می‌شود. بدیهی است که اگر این قطعه به خوبی کار نکند اساساً ماشین روشن نخواهد شد. این قطعه با وجود آنکه نسبت به سایر قطعات، ارزان تر و کوچکتر است نقش حیاتی در کارکرد خوب موتور پژو 206 دارد و باید در خرید آن دقت کرد. برندهای مطرح در تولید شمع موتور شرکتهایی مانند چمپیون، ان جی کی، دنسو، بوش و . هستند که برندهای بوش و ان جی کی در بازار ایران معمولاً بیشتر به فروش می‌روند.

جهت دریافت مشاوره تخصصی برای خرید محصولات مستر یدکی با شماره 02186054337 تماس بگیرید

خرید شمع موتور پژو 206 اصل

این برندها با در نظر گرفتن قدرت و نوع موتور برای خودروها و تیپ‌های مختلف آن، این قطعه را تولید می کنند که البته قیمت شمع پژو 206 مورد نظرتان می تواند در رنج های مختلف باشد. درجه حرارت شمع یکی از فاکتورهای مهم در تولید این قطعه است. اگر این درجه حرارت خیلی بالا باشد باعث رسوب جرقه زن شمع می‌شود و اگر هم خیلی پایین باشد، باعث داغ شدن شمع و در نهایت آسیب به قطعات موتور خودرو می‌شود. در واقع اگر این قطعه به درستی کار نکند، سوخت شما به طور کامل و خوب نخواهد سوخت و در روشن شدن خودرو هم مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

نمایندگی خرید شمع پژو 206

براى خريد شمع و قطعات لام برای انواع مدل هاى پژو ٢٠٦ ميتوانيد با مراجعه به فروشگاه هاى مجاز ايساكو و همينطور فروشگاه هاى آنلاين قطعات مورد نياز را تهيه كنيد. اگر با مراجعه به اين فروشگاه ها به هر دليلى نتوانستيد موفق به خرید شمع پژو 206 مورد نظرتان شويد، مراجعه به نمايندگى هاى ايران خودرو بهترين روشى است كه ميتوانيد به لوازمى كه احتياج داريد دسترسى پيدا كنيد. از آنجايى كه ماشين هايى كه در نمايندگى هاى تعميرگاهى ايران خودرو در حال تعمير ميباشند در صورت عدم موجودى قطعه اى در آن تعميرگاه و با درخواست مسئول نمايندگى از دفتر مركزى ايران خودرو، اين شركت موظف است كه تامين آن را از انبار توليد اتومبيل هاى ايران خودرو انجام دهد. البته اينگونه موارد اغلب در مورد قطعات كم مصرف و قطعاتى كه معمولا در اثر تصادفات نياز به تعويض پيدا ميكنند اتفاق ميافتد. تقريبا نود درصد انواع بهترین نوع شمع خودرو ٢٠٦ در بازار قطعات يدكى تهران و شهرهاى بزرگ در دسترس ميباشد و به فروش ميرسد. با خريد از فروشگاه هاى آنلاين علاوه بر صرفه جويى در وقت و انرژى ، ميتواند به دليل رقابتى بودن فروشگاه هاى اينترنتى از كيفيت و قيمت بهترى نيز بهره مند شويد.

قیمت شمع موتور پژو 206 در بازار

با توجه به اینکه برندهای متنوعی از شمع موتور خودرو 206 در بازار وجود دارد قیمت‌های متنوعی هم برای آن وجود دارد. محدوده قیمت شمع موتور خودرو پژو 206 تقریباً بین 30 هزار تومان تا 150 هزار تومان است. به طور مثال برند بوش شمع پژو 206 تیپ 2 که ساخت آلمان است با قیمت حدود 65 هزار تومان و برند ان جی کی این محصول که ساخت ژاپن است، با حدود 90 هزار تومان از بازار قابل تهیه است. همچنین هنگام خرید شمع موتور خودرو قیمت شمع 206 تیپ 5 و 6 برای شرکت بوش که دارای پایه بلند است در حدود 140 هزار تومان است. شمع پژو 206 صندوق دار هم با همین حدود قیمت در بازار یافت می‌شود. مثلاً مدل v (2)، v (8)، v (18) آن که پایه بلند است در حدود 140 هزار تومان قیمت دارد و مدل v (20) آن در حدود 90 هزار تومان به فروش می‌رسد. البته قیمت‌های پایین تری هم توسط برندهای دیگر ارائه می‌شود که به طور معمول کیفیت پایین تری دارد. برای مثال شمع اکیوم 58LZK فرانسه در حدود 30 هزار تومان قابل خریداری است ولی کیفیت و قیمت شمع ماشین بوش و ان جی کی را ندارد. همچنین شمع شامپیون RC10YC4 که ساخت آمریکاست در همین حدود 30 هزار تومان در بازار ارائه می‌شود و برای بسیاری از خودروها از جمله پژو 206 قابل استفاده است.

بهترین شمع موتور پژو 206

بهترین شمع پژو 206

برای خرید شمع 206 بهترین راه این است که برندهای معتبر را بشناسید و از آن‌ها خرید کنید. برای اینکه مناسب‌ترین شمع را برای موتور خودروی 206 خود تهیه کنید، در ابتدا باید با استفاده از دفترچه راهنمای خودروی خود، مشخصات فنی شمع مناسب خودرو را بیابید. پژو 206 در ایران با تیپ‌های مختلف یک، دو، سه، چهار، پنج و شش سابقه حضور داشته است و مدل‌های صندوقدار v (2) ، v (8)، v (18)، v (20) و . هم در بازار یافته می‌شود. البته در حال حاضر فقط تیپ‌های 2، 5 و 6 توسط ایران خودرو عرضه می‌شود. هر تیپ از پژو 206 شمع موتور مخصوص به خود را دارد و باید هنگام خرید قطعات یدکی از فروشنده، شمع موتور مربوط به خودروی خود را بخواهید.

مشخصات شمع پژو 206 خوب

شمع 206 تیپ 2 دارای پایه کوتاه بوده و آلیاژ جرقه زن آن از جنس نیکل است. فاصله دو الکترود آن 0.9 میلیمتر و طول و قطر رزوه آن یک میلیمتر است. همچنین مکانیزم آن مکانیزم گرم است. شمع 206 تیپ 3 هم دقیقاً با همین خصوصیات در بازار وجود دارد. برای تیپ پنج و شش این محصول هم تنها تفاوتی که وجود دارد این است که دارای پایه بلندی هستنند. هنگام خرید لوازم یدکی پژو 206 شمع 206 صندوق دار v (2)، v (8)، v (18) هم پایه بلند است و جنس آلیاژ جرقه زن آن هم از جنس نیکل و فاصله دو الکترود آن 0.9 میلیمتر و طول رزوه و قطر آن یک میلیمیتر است و از مکانیزم شمع گرم استفاده می‌کند. تنها تفاوتی که شمع 206 صندوقدار v (20) با بقیه مدل‌ها می‌کند در کوتاه بودن پایه آن است. همین عامل هم باعث پایین بودن قیمت آن در مقایسه با بقیه مدل‌ها دارد. اگر خودروی شما از سوخت CNG استفاده می‌کند باید مطمئن شوید که شمع موتوری که می‌خرید برای سوخت CNG هم مناسب باشد. برخی از مدل‌های برند ان جی کی و بوش برای این نوع سوخت هم مناسب است به طور مثال شمع پژو 206 (تیپ 2) با مدل NGK 6962- BKR6E که ساخت کشور ژاپن است برای خودروی پژویی که با سوخت CNG کار می‌کند، مناسب است.

عمر مفید شمع پژو 206

شمع موتور یک خودرو چیزی بین 20 تا 40 هزار کیلومتر عمر می‌کند و برای خودروی 206 هم کم و بیش این قاعده وجود دارد. هر چقدر احتراق خودروی شما مناسب‌تر باشد و ماده شمع شما از جنس بهتری باشد، این عدد افزایش پیدا می‌کند. زمانی که حس کردید که دود خارج شده از خودروی شما تغییر کرده و آلایندگی آن بیشتر شده، حتماً به شمع موتور خودرو سر بزنید. ممکن است که یکی از شمع‌های مربوط به سیلندرها دچار مشکل شده باشد. اگر شمع موتور خودرو، کمی سیاه شده و یا ترک خورده باشد، احتمالاً زمان تعویض شمع شما فرا رسیده است. برای اینکه به این وضعیت نرسید، سعی کنید با دور موتور خودروی بالا رانندگی نکنید و شمع خود را از جنس مناسب تهیه کنید. بهتر است که پس از هر 20 هزار کیلومتر کارکرد خودرو،حتی بهترین شمع پژو 206 را بازدید کنید. با بازدید به موقع می‌توانید طول عمر شمع پژو 203 را افزایش دهید. چون ممکن است که فاصله بین الکتروهای شمع بیشتر شده باشد و شما بتوانید قبل از اینکه کار از کار بگذرد، این فاصله را دوباره تنظیم کنید و به حالت استاندارد بازگردانید. خوب است بدانید که تنظیم این فاصله، اصلاً کار سختی نیست و نیازی نیست که حتماً به تعمیرکار مراجعه کنید. شما می‌توانید برای بار اول انجام این کار را به تعمیر کار بسپارید ولی در دفعات بعدی می‌توانید خودتان به راحتی این کار را انجام دهید. همچنین بهتر است بعد از هر 40 هزار کیلومتر کارکرد، شمع‌ها را تعویض کنید یا حداقل آنهایی را که فرسوده‌تر هستند، تعویض کنید. با توجه به قیمت پایین شمع موتور خودرو در مقایسه با سایر قطعات موتور خودرو، این کار در درازمدت به صرفه است. چون ممکن است در صورت عدم تعویض به موقع شمع ها، یکی از قطعات موتور خودرو دچار مشکل شود و هزینه‌ای برای شما ایجاد کند که با هزینه خرید شمع قابل مقایسه نیست.

IRAN CNG

بر اساس نوع طراحی موتورها انواع مختلفی از شمع در بازار وجود دارد. از نظر تعداد الکترودها شمع ها به دو دسته تک پلاتین و چند پلاتین ( ۲ پلاتین تا ۴ پلاتین) تقسیم می شوند .

باور غلط در مورد شمع دو پلاتین
باور غلطی که اکثرا بین مردم و فروشندگان لوازم یدکی شکل گرفته این است که شمع های دو پلاتین در هر بار سیکل انفجار موتور دو جرقه همزمان تولید می کنند و چون یک جرقه بیشتر از شمع های تک پلاتین تولید می شود احتراق بهتری صورت گرفته و شتاب خودرو افزایش می یابد! یکی از ترفندهای گول زدن خریداران بی اطلاع برای خرید شمع های دو پلاتین تبلیغ شتاب گیری بهتر است ولی در عمل این طور نیست و هر بار فقط از یکی از پلاتینها جرقه زده میشود و این بخاطر خاصیت الکتریسیته است که از الگو هاي دو شمعي و سه شمعي راحتترین و کم مقاومت ترین مسیر عبور میکند،مانند صاعقه گیر در ساختمانهای بلند،یا در روز بارانی و رعدوبرق از ارتفاعات دوری کردن .

باور صحیح در مورد شمع دو پلاتین

یکی از دلایلی که بعضی از خودروسازان از شمع های چند الکترود استفاده می کند عمر بیشتر آنها نسبت به تک پلاتین است.و این هم بخاطر این است که در صورت جرقه از یک پلاتین و گرم شدن آن و در نتیجه افزایش مقاومت حالا از پلاتین دیگر جرقه برقرار شده و باعث دیرتر خراب شدن آن (مقاومت داخلی شمع) میشود .

شمع دو پلاتین استفاده کنیم یا تک پلاتین؟
هنگام انتخاب شمع الگو هاي دو شمعي و سه شمعي باید تنها یک چیز را مد نظر قرار داد و آن توصیه کارخانه سازنده است. شمع را باید بر اساس مدل و کد انتخاب کنید نه بر اساس تعداد الکترود. مثلا سیتروئن برای زانتیا شمع Eyquem با کد RFC42LZ2E را پیشنهاد داده است. این شمع از نوع دو پلاتین هست. در واقع هر الگو هاي دو شمعي و سه شمعي شمعی که صرفا دو پلاتین باشد خاصیت شمع فوق را ندارد. مثلا شمع دو پلاتین Eyquem با کد RFN58LZ که متفاوت میباشد ، در چنین مواردی بهتر است همان شمع توصیه شده شرکت سازنده خودرو را بخرید و به دلخواه خودتان سراغ شمع های متفرقه با الکترودهای بیشتر نروید. پس شمع دو پلاتین برای همه موتورها کاربرد ندارد و فقط در صورتی می توانید از آن استفاده کنید که شمع توصیه شده از نوع دو پلاتین باشد .

اینکه بگوییم شمع دو الکترود شتاب را افزایش می دهد درست نیست بهتر است بگوییم با شمع دو الکترود شتاب خودرو دیرتر افت می کند. در واقع هنگامی که شمع تک و دو الکترود هر دو نو باشند تغییر خاصی در شتاب ایجاد نمی شود ولی به مرور زمان خودرویی که شمع تک الکترود دارد زودتر شتابش ضعیف می شود و باید زودتر شمع تعویض شود .

در صورت کیفیت برابر شمع، شمع سوزنی ( ایجاد جرقه سریع و بهتر) و دو پلاتین (بخاطر تعویض پلاتین در صورت گرم شدن) بهتر میباشند

بعلت سوال دوستان بگم که شمع سرد یا اصطلاحاً پایه کوتاه باید استفاده کنند

البته در بازار ما شمعی رو که فروشنده تایید میکنه بخرید چون متاسفانه تقلبی هر مارکی الان موجوده،پس فقط اصل بودنش مهمه

وایرها هم در صورت بروز عطسه (احتراق ناقص در هواکش) باید تعویض بشوند

نشانه ها برای تعویض وایر ، خشک بودن خود وایر یا دیده شدن جرقه از آن به بدنه

آموزش ساخت 3 مدل شمع با مداد شمعی + 15 مدل شمع جهت ایده گرفتن

مدادهای شمعی با رنگ‌های مختلف گزینه‌ی مناسب برای ساخت شمع های رنگی در منزل است.

پارافین به کار رفته در مداد شمعی‌ها سبب می‌شود تا آنها قابل اشتعال بوده و با رنگ‌های متنوعی که دارند در ساخت شمع‌های رنگی بهترین انتخاب‌ باشند.

نیک استار شما را به آموزش ساخت سه مدل شمع با مداد شمعی دعوت می‌کند امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد.

آموزش 3 مدل شمع با مداد شمعی

ساخت شمع‌ به صورت کلی کاری آسان است برای شروع شما به یک نخ به عنوان فیتیله شمع و یک ظرف ترجیحاً شیشه‌ای برای بدنه‌ی آن احتیاج دارید.

و از مدادهای شمعی به عنوان پارافین استفاده کرده و شمع‌های زیبای خود را در خانه بسازید.

مواد لازم برای ساخت سه مدل شمع

○ قالب سیلیکونی قلبی شکل

شمع هفت رنگ

دیزاین شمع با مداد شمعی

دیزاین شمع با مداد شمعی

برای شروع کار یک ظرف شیشه‌ای کوچک را انتخاب کرده و همانند تصویر نخ فیتیله را با چسب به ته لیوان بچسبانید سپس ادامه نخ را دور یک تکه چوب باریک پیچیده و در بالای ظرف طوری قرار دهید تا نخ در مرکز شمع بماند.

تزیین شمع با مداد شمعی

تزیین شمع با مداد شمعی

بعد مداد شمعی‌های خود را به صورت جداگانه در رنگ‌های متفاوت روی بخار کتری و یا در مایکروفر همراه با مقداری پارافین آب کنید.

ساخت شمع با مداد شمعی

ساخت شمع با مداد شمعی

در صورتی که پارافین در اختیار نداشتید می‌توانید از شمع‌های سفید که در خانه دارید استفاده کنید آنها را خرد کرده و همراه با مداد شمعی‌ها آب کنید.

آن‌وقت ترکیب رنگی به دست آمده را درون ظرف به ارتفاع 1 سانت بریزید و اجازه دهید تا خشک شود .

تزیین شمع با مداد شمعی

تزیین شمع با مداد شمعی

از قرار دادن شمع در یخچال و خنک کردن ناگهانی شمع خودداری کنید چرا که سبب ترک خوردگی و شکسته شدن شمع شما می‌شود.

بعد از خشک شدن رنگ بعدی را روی لایه‌ی شمع زیرین قرار دهید، به همین منوال رنگ‌های مختلف مداد شمعی را به صورت رنگ‌های رنگین کمان روی هم بریزید تا لیوان پر شود.

تزیین شمع با مداد شمعی ساخت شمع با مداد شمعی

در آخر نخ فیتیله را برش بزنید ،شمع زیبای هفت رنگ شما آماده روشن کردن است.

شمع با قالب قلبی

تزیین شمع با مداد شمعی

تزیین شمع با مداد شمعی

مدادهای شمعی را با کمک کارد به تکه‌های استوانه‌ای یک سانت یک سانت برش زده و چند عدد از برش‌ها را در رنگ‌های مختلف درون قالب‌های قلبی سیلیکونی قرار دهید.

ساخت شمع با مداد شمعی

ساخت شمع با مداد شمعی

در ادامه قالب‌ها را درون مایکروفر به مدت 3 دقیقه بگذارید تا آنها آب شوند سپس خارج کرده و با یک خلال دندان رنگ‌ها را هم بزنید تا با هم ترکیب شوند.

ساخت شمع با مداد شمعی

ساخت شمع با مداد شمعی

برای زیبایی بیشتر و جلال بخشیدن به شمع‌های قلبی می‌توانید از اکلیل و یا کاغذ زر ورق استفاده کنید مقداری از آنها را درون قالب‌ها ریخته و با خلال دندان هم بزنید و مجدد به مدت 2 دقیقه درون مایکروفر قرار دهید.

تزیین شمع با مداد شمعی

تزیین شمع با مداد شمعی

در آخر قالب‌ها را در فضای محیط قرار دهید تا خنک شده و سفت شود می‌توانید برای تسریع کار قالب را در یخچال قرار دهید.

بعد از سفت شدن شمع ها می‌توانید از این شمع‌های زیبا به عنوان تزیین در دکوری‌ها استفاده کنید در صورتی که در قالب‌ها یک تکه فتیله هم قرار دهید می‌شود آنها را روشن کنید البته بیشتر این نوع شمع قالب تزیینی دارد.

شمع سه رنگ

تزیین شمع با مداد شمعی

تزیین شمع با مداد شمعی

ساخت شمع سه رنگ با مداد شمعی نیز همانند روش‌های قبل انجام می‌شود به این صورت که هر رنگ مداد شمعی را درون لیوان شیشه‌ای و یا یک بار مصرف ریخته (از نوع کاغذی) و با مقداری پارافین، درون مایکروفر حرارت دهید تا آب شوند.

ساخت شمع با مداد شمعی

ساخت شمع با مداد شمعی

ظرف شیشه‌ای کوچک شمع را به حالت اُریب (همانند تصویر) روی زمین قرار دهید و فیتیله‌ی شمع را در مرکز ظرف ثابت کنید بعد یکی از رنگ‌ها را درون ظرف بریزید تا سفت شود.

ساخت شمع با مداد شمعی

تزیین شمع با مداد شمعی

بعد از سفت شدن لایه‌ی زیرین شمع لایه دوم و سوم را همانند تصویر داخل ظرف بریزید مشاهده می‌کنید که شمع زیبای شما در سه رنگ متفاوت آماده می‌شود.

15 عکس تزیین شمع جهت ایده گرفتن

تزیین شمع

عکس شمع فانتزی دیزاین شده با صدف

تزیین شمع با عکس

شیکترین تزیین شمع در ظرف درب دار مدل آناناس

تزیین شمع با وسایل ساده

عکس تزیین شمع با پوست پرتقال

تزیین شمع

عکس دیزاین شمع در ظرف چینی با دانه های قهوه

تزیین شمع با گل

عکس تزیین شمع با گل خشک

شمع فنجانی

زیباترین عکس شمع فنجانی با طرح گل سرخ

تزیین شمع با وسایل ساده

گالری الگو هاي دو شمعي و سه شمعي عکس تزیین شمع با مداد رنگی

تزیین فانتزی شمع

عکس شمع تخم مرغی

تزیین شمع استوانه ای

عکس تزیین شمع استوانه ای با گل های فانتزی

شمع صدفی

قشنگترین مدل دیزاین شمع در صدف

تزیین شمع فانتزی

عکس تزیین شمع با قالب قلبی قرمز

تزیین شمع با برگ

شیکترین عکس تزیین شمع با برگ خشک

تزیین شمع فانتزی

مدل دیزاین شمع با کنف

تزیین شمع

گالری عکس تزیین شمع های رنگی

تزیین شمع با وسایل ساده

شیکترین دیزاین شمع با چوب

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا