معامله در فارکس در افغانستان

عامل سود در تجارت

احکام مضاربه

مسأله 2228 ـ مضاربه قراردادی است بین دو نفر، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل می‏نامیم می‏دهد، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود.
و این معامله مشروط به امور زیر است:
1 ـ ایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است.
2 ـ بلوغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجورعلیه نباشد، ولی در عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد.
3 ـ سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر. و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف بازار معین باشد، به‌طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً، کافی نیست. ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.
4 ـ سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد.
5 ـ عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثلاً گفته باشد «این پول را به تو می‏دهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی» و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثلاً گفته شود «این پول را به تو می‏دهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی» در این فرض، اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد.
و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که عاجز شده است، قرارداد باطل می‌شود.
مسأله 2229 ـ عامل امین به حساب می‏آید، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود:
1 ـ اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.
2 ـ اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از آن به مالک نمی‏رسد.
3 ـ اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که معین می‏کند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و عامل ملزم به عمل به آن است.
مسأله 2230 ـ مضاربه إذنیّه، از عقود لازم نیست. به این معنی که مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد از آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود، گرچه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است.
مسأله 2231 ـ در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد، عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کالا، می‌تواند طبق مصلحت‌اندیشی خود عمل کند. ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف باشد، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه دهد. و اگر بدون اجازه مالک آن را به جای دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند، ضامن است.
مسأله 2232 ـ مضاربه إذنیّه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل می‌شود؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می‌شود، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین می‏رود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته است.
مسأله 2233 ـ هرکدام از مالک، و عامل می‌تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او بپردازد، و تا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد.
مسأله 2234 ـ خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود، مانند آتش‌سوزی و دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود، چه سود، قبل از خسارت باشد، و چه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد، یا قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود، شرط صحیح است. و باید به آن عمل شود.
مسأله 2235 ـ مالک می‌تواند به نحو جعاله در راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثلاً بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره‌برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.

سود سه شرکت بزرگ فناوری در سه‌ماههٔ دوم ۲۰۲۱ بالغ بر «۵۰ میلیارد دلار» بود

سود سه شرکت بزرگ فناوری دیجیتال، اپل، آلفابت و مایکروسافت، در سه ماهه آوریل تا ژوئن سال ۲۰۲۱ در مجموع بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بود که میزان تاثیرگذاری آن‌ها بر نحوه زندگی مردم را به خوبی نشان می‌دهد.

هر چند منابع اصلی درآمد و سودآوری این شرکت‌ها متفاوت است ولی این رقم سرسام‌آور و بی‌سابقه نشان می‌دهد که چرا نهادهای ناظر بر فعالیت اقتصادی در کشورهای گوناگون در مورد نیرومندتر شدن این شرکت‌ها حساسیت و نگرانی دارند.

ارزش مالی این سه شرکت بزرگ طی یک سال و نیم گذشته و از زمان شروع همه‌گیری کرونا تاکنون بیش از دو برابر شده و به ۶.۴ تریلیون دلار رسیده است.

اپل

میزان فروش و سودآوری اپل، اولین تولیدکننده تلفن‌های همراه شبکه ارتباطی فایو جی، از پیش‌بینی اکثر کارشناسان بیشتر بوده است. سود آن در سه ماهه دوم سال جاری دو برابر بازه زمانی مشابه در سال گذشته و ۲۱.۷ میلیارد دلار بوده و درآمد آن با ۳۶ درصد افزایش به حدود ۸۱ میلیارد دلار رسیده است.

با این همه ، تیم کوک، مدیر عامل شرکت اپل با اشاره به شیوع گسترده سویه دلتا ویروس کرونا در مورد درآمد این شرکت در ماه‌های آینده ابراز تردید کرد و گفت: «مسیر احیای اقتصادی پرپیچ و خم است». به همین دليل شرکت اپل بازگشت کارکنان به محل کار را از سپتامبر به اکتبر به تعویق انداخته است هر چند اکثر فروشگاه‌های اپل از چند ماه پیش فعالیت عادی خود را از سر گرفته‌اند.

یکی از منابع اصلی درآمد اپل، تلفن همراه مدل «آیفون ۱۲» و اولین تلفن همراهی است که با شبکه ارتباطی فایو جی کار می‌کند. درآمد حاصل از فروش آیفون در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۴۰ میلیارد دلار رسید.

آلفابت

ارزش مالی شرکت آلفابت نیز از شروع همه‌گیری کرونا افزایش یافته است هر چند سهم درآمد این شرکت از محل آگهی‌های تجاری در ماه‌های اول همه‌گيری کمی کاهش یافت. با پیشرفت سریع واکسیناسیون در کشورهای ثروتمند خرید و مصرف افزایش یافته و در نتیجه درآمد گوگل، زیر مجموعه فناوری آلفابت، رو به افزایش گذاشته است.

سود آلفابت در سه ماهه دوم سال جاری به ۱۸.۵ میلیارد دلار رسید که تقریبا سه برابر بازه زمانی مشابه در سال گذشته است. به گفته سونداری پیچای، مدیرعامل گوگل، تحت تاثیر رونق فعالیت‌های اقتصادی درآمد این شرکت از محل آگهی‌های تجاری در سه ماهه دوم سال جاری با ۶۹ درصد افزایش به حدد ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته گوگل، بخش اعظم افزایش اين سود از محل آگهی‌های تجاری مربوط به فروش کالاهای مصرفی، گردشگری و کالاهای سرگرمی است. درآمد آلفابت با ۶۲ درصد افزایش در مقایسه با سه ماهه دوم سال گذشته به حدود ۶۱.۸۸ میلیارد رسیده که با کسر مالیات و هزینه‌های دیگر بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار است.

مایکروسافت

شرکت مایکروسافت نیز روز سه‌شنبه پنجم مرداد اعلام کرد که درآمد آن در سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته و به ۴۶.۲ میلیارد دلار رسیده است.

افزایش تقاضا برای نرم‌افزارهای محصول مایکروسافت در طول همه‌گیری ویروس به دلیل گسترش آموزش و کار از راه دور يکی از دلايل مهم افزايش چشمگير درآمد این شرکت است.

بخش اعظم این افزایش درآمد محصول فروش خدمات بایگانی مجازی مایکروسافت و نرم‌افزارهای اداری این شرکت است چون در یک سال و نیم گذشته میزان فروش کامپیوترهای شخصی این شرکت فقط ۹ درصد افزایش یافته است.

شرکت مایکروسافت می‌گوید که مشکلات در چرخه تامین قطعات روی میزان تولید کامپیوترهای شخصی از جمله ویندوز تاثیر گذاشته است. مایکروسافت اخیرا اعلام کرد که جدیدترین نسخه اين سيستم عامل به نام «ویندوز ۱۱» اواخر سال جاری میلادی به بازار عرضه خواهد شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس/ش.ر/ک.ر

16x9 Image

رادیو فردا

رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.

عامل سود در تجارت

آموزش تقسیم سود و زیان بین شرکا در شرکت تجاری

آموزش تقسیم سود و زیان بین شرکا در شرکت تجاری

یکی از مهم‌ترین دلایل تأسیس شرکتهای تجاری، کسب سود است؛ در این میان ممکن است، شرکت دچار خسارت و ضرر شود. آموزش تقسیم سود و زیان بین شرکا در شرکت تجاری یکی مسائل مهمی است، که صاحبان کمپانی‌های مدنی و تجاری، باید نسبت به آن آگاهی کامل داشته باشند. اشخاص حقوقی در اکثر مواقع، برای اینکه مشکلی برای آنها در زمینه تقسیم سود زیان پیش نیاید، از یک مشاور حقوقی، در این زمینه بهره می‌برند. آکادمی کلهر ، یکی از مؤسسات حقوقی معتبر است، که توانسته در زمینه آموزش ثبت شرکت در قزوین، برای مراجعان خواهان ثبت شرکت و همچنین پیگیری انواع پرونده‌های حقوقی، در زمینه مسائل شرکتها بسیار موفق عمل کند.

تعریف شرکت تجاری

کمپانی‌های تجاری، پس از ثبت عامل سود در تجارت شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. شرکت تجاری میان دو یا چند نفر تشکیل شده، که با انجام انواع فعالیت‌های تجاری، هر سهم یا سودی را که به‌دست می‌آورند و حتی در صورت بروز ضرور و زیان همه را، به‌صورت عادلانه میان خود تقسیم می‌کنند.

انواع شرکت‌های تجاری ایران

در ماده 20 قانون تجارت، انواع شرکت‌های تجاری را به 7 نوع به شرح زیر تقسیم می‌کنند:

  • شرکت سهامی که خود به دو نوع، سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می‌شود.
  • شرکت مختلط غیرسهامی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف

تفاوت میان شرکت تجاری با مؤسسات غیر تجاری

براساس قانون، در تشکیلات تجاری و غیر تجاری، موضوعی که سبب جدایی این دو با یکدیگر است، این است که اگر تشکیل گروه، براساس جنبه‌های معنوی، علمی و هنری یا ادبی باشد، در واقع یک مؤسسه غیر تجاری را تشکیل داده‌اند و اعضای آن سودی را که از این راه به‌دست می‌آورند، به عنوان دستمزد میان اعضاء تقسیم می‌نمایند. اگر فعالیت گروه جنبه علمی و ادبی و.. نداشته باشد، یک تشکیل تجاری است، که براساس رسیدن به سود و تقسیم آن به‌وجود آمده است، که همان شرکت‌های تجاری محسوب می‌شوند. این شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی بوده، که باید تقسیم سود و زیان آن طبق مواردی انجام شود، که در قانون تجارت بیان شده است.

تقسیم سود و زیان شرکت تجاری در اساسنامه

چگونگی تقسیم سود و زیان میان شرکاء، بستگی به نوع توافق آنها دارد، که این توافق در اساسنامه ذکر می‌شود. در مرحله اول باید، براساس مقرارت خاص اساسنامه یا شرکت نامه توجه داشت، تا بتوان موارد پیش بینی شده شرکاء را در آن ذکر کرد. مثلاً ماده 108 قانون تجارت، ذکر این موارد فقط در اساسنامه مجاز شمرده، اما بنظر می‌رسد که شرکاء می‌توانند، در شرکت نامه هم از این تقسیم نام ببرند.

تقسیم سود در شرکت

سود به معنی دارایی است، که به دارای‌های موجود در کمپانی افزوده شده، که با در نظر داشتن مسائل حقوقی، حتی صرفه جویی هم ممکن است، سود تلقی شود. تقسیم سود معمولاً براساس سرمایه شرکاء و سهام آنها تعیین می‌شود.

تقسیم سود میان شرکای شرکت تجاری

سود در شرکت به معنی دارایی است، که به دارایی‌های موجود شرکاء در شرکت افزوده می‌گردد، حتی از لحاظ حقوقی هم صرفه جویی ممکن است، به عنوان سود تلقی شود. مثلاً در قانون کشور فرانسه، تعیین شده که اگر شرکتی جهت صرفه جویی در هزینه‌ها تأسیس شود، می‌توان عنوان شرکت تجاری داشته باشد. در واقع جلوگیری از کم شدن سرمایه، خود نوعی سود محسوب می‌گردد، سود باید میان شرکاء تقسیم شود. در گذشته کسب سود، مهم‌ترین عامل برای ایجاد تفاوت میان، مؤسسه تجاری با غیر تجاری بود.

تقسیم سود در شرکت تجاری

تقسیم سود بنابر قانون تجارت و قانون مدنی، به نسبت سرمایه انجام می‌شود. اما شرکاء در شرکتهای تجاری می‌توانند، این نسبت را به هم بزنند. تنها در صورتی می‌توان، برای شریکی حق سود بیشتر قائل شد، که عملی از طرف او انجام گرفته باشد.

سهیم شدن تمامی شرکاء در سود شرکت

سهیم شدن تمامی شرکاء، در سود شرکت یکی از شرط‌های اساسی، در زمان تأسیس کمپانی محسوب می‌شود به این صورت که شرکاء نمی‌توانند، طبق توافق خود سود زیادی به چند نفر تعلق بگیرد و یک یا چند نفر دیگر سودی خیلی کم و یا در حد صفر داشته باشند. طبق قوانین شرکت‌های سهامی، این افزایش سهم سود شرکاء، براساس میزان سرمایه و در چهارچوب سهامی دارند، به آنها تعلق می‌گیرد. ممکن است یکی از امتیازات کسب سود ممتاز در این نوع از کمپانی‌ها، داشتن امتیاز دو یا چند رأی یا کسب سود بیشتر باشد.

تقسیم زیان در شرکت تجاری

تقسیم زیان در کمپانی‌های تجاری، براساس سرمایه شرکاء و بر عهده آنها است. نحوه تقسیم زیان در شرکت‌های تجاری، طبق توافق طرفین انجام می‌شود، طوری‌که دریافت این زیان، باید بر اساس توافق دو طرف بوده و توجیه منطقی برای آن داشته باشند. با در نظر داشتن این امر، احتمال متضرر شدن یک یا چند شریک، به صفر خواهد رسید. براساس حقوق مدنی، تقسیم زیان هم عامل سود در تجارت می‌تواند، طبق سرمایه نباشد، اما می‌توان سود را با در نظر داشتن سرمایه هر کدام از شرکاء تقسیم کرد.

تقسم سود و زیان در انواع شرکت‌ها، جزء ارکان اصلی کمپانی است و اصل را بر این قرار می‌دهند، که تقسیم سود و زیان انواع مختلف کمپانی و در روابط خصوصی شرکاء، بنابر اندازه سهام اشخاص در نظر گرفته می‌شود. اما به دلیل اهمیت شراکت در کمپانی‌ها، توافق شرکاء با هم در نحوه تقسیم سود و زیان می‌تواند مؤثر باشد. اما براساس قانون، قائل شدن سهم سود بیشتر برای بعضی از شرکاء، بدون اینکه فعالیت یا عمل اضافه‌ای را برای کمپانی انجام داده باشند، از نظر قانونی این عمل باطل است. هر نوع شرایطی که خارج از قوانین تقسیم سود و زیان شرکت‌ها باشد، به هر نحوی باطل خواهد بود. بنابراین باید با در نظر داشتن قانون و محدودیت شرکاء و توافقات و شروطی که با یکدیگر دارند، تقسیم سود و زیان را مشخص می‌کنند.

آکادمی کلهر مرکز مشاوره حقوقی معتبر شرکت

آکادمی کلهر ، با داشتن کادری متخصص و حرفه‌ای از مشاوران حقوقی، در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش ثبت شرکت و مسائل مربوط به آن، مشغول به فعالیت هستند. این کارشناسان حقوقی، به مراجعان خود انواع مشاوره در مواردی همچون، آموزش ارزش سهام در شرکت تجاری، آموزش تقسیم سود و زیان بین شرکاء در شرکت تجاری، وظایف مدیران در شرکت های تجاری، مشاوره ثبت شرکت آموزش تعیین سود در شرکت تجاری و.. با تسلطی که به قوانین شرکتها دارند آموزش می‌دهند. اگر در مسائل تقسیم سود و زیان شرکت، با مشکل مواجه شدید، بهترین کار مراجعه به یک مشاور حقوقی است، تا هر چه زودتر مانع از سوء استفاده و ضایع شدن حقتان شود. کارشناسان حقوقی آکادمی کلهر ، به‌صورت حضوری، آنلاین و تلفنی، به شما در حل مسائل و مشکلات حقوقی شرکت کمک کرده و بهترین خدمات مشاوره را به شما ارائه خواهند داد.

سهم ایران از تجارت ۳۲ هزار میلیارد دلاری جهان فقط ۰.۳۴ درصد

سهم ایران از تجارت 32 هزار میلیارد دلاری جهان فقط 0.34 درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود کل تجارت ایران با جهان در سال 2016 میلادی را 109 میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم فقط معادل 0.34 درصد کل تجارت جهانی در این سال بوده است. کل تجارت جهان در سال 2016 بالغ بر 32 هزار میلیارد دلار گزارش شده است.

ایران در سال 2016 بالغ بر 69 میلیارد دلار صادرات داشته است. ارزش واردات ایران در این سال نیز 40 میلیارد دلار بوده است که بر این اساس تراز تجاری ایران مثبت 29 میلیارد دلار بوده است که البته نفت و فرآورده های نفتی نیز جزو کالاهای صادراتی ایران محاسبه شده است.

بر اساس این گزارش از کل صادرات 69 میلیارد دلاری ایران در سال 2016 بالغ بر 10 میلیارد و 202 میلیون دلار مربوط به صادرات خدمات بوده است . همچنین ایران 14 میلیارد و 694 میلیون دلار واردات خدمات در این سال داشته است .

این نهاد بین المللی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال میلادی گذشته را بالغ بر 4.3 درصد برآورد کرده است که بالاتر از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی جهان(2.2 درصد) و همچنین بالاتر از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه(3.7 درصد) بوده است.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز 5276 دلار اعلام شده است.

بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال 2016 بالغ بر 8.6 درصد شده و تراز حساب های جاری ایران به رقم 23 میلیارد و 566 میلیون دلار رسیده است.

تجارت عجیب مدیران فروشگاه رفاه/ سود شخصی چند صد میلیارد تومانی دو مدیر رفاه از معاملات صوری

ماجرای واگذاری ابهام‌آمیز فروشگاه رفاه در حالی مسکوت مانده است که سهام آن با رقمی بسیار ناچیز و کمتر از ارزش واقعی، بدون پرداخت حتی یک ریال از سوی آنها به‌صورت قسطی واگذار شده است.

به گزارش مشرق ، خبرگزاری آنا طی گزارشی به برخی ابهامات درباره عملکرد مدیران فروشگاه رفاه پرداخته است.

واگذاری عجیب فروشگاه رفاه یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته سؤالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرد. بر اساس این واگذاری، ۶۲ درصد فروشگاه حدوداً ۲۵ ساله «رفاه»، به قیمت عجیب ۴۶۵ میلیارد تومان (آن هم به صورت اقساط)، به دو شرکت «سپهر نوید آفرین» و «عامل سود در تجارت بازتاب سهام توس» واگذار می‌شود.

ماجرا از چه قرار بود؟

سهام فروشگاه رفاه به‌عنوان یک شرکت دولتی، در اختیار بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و سازمان زمین و مسکن، بیمه ایران، بیمه مرکزی، شهرداری تهران و برخی شهرداری‌های کلان‌شهرها بود، تا زمانی که طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با یک واگذاری جنجالی، مالکیت ۶۲ درصد از سهام این فروشگاه زنجیره‌ای به شرکت‌های «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» واگذار شد.

بر اساس آمارهای منتشرشده، سرمایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با ۲۲۵ شعبه (در زمان واگذاری) و گردش مالی سالانه هزار میلیارد تومان و نزدیک به چهار هزار پرسنل بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و به سوددهی خوبی هم رسید و روند رو به رشدی داشت، اما ناگهان چوب حراج به این سرمایه قابل توجه که در طول سال‌ها توسط مردم ایجاد شده بود، زده شد و ۶۲ درصد سهام این فروشگاه تنها با رقم ۴۶۵ میلیارد تومان فروش رفت؛ یعنی چیزی حدود ۹۰ درصد تخفیف در معامله!

معرفی شرکت‌ها؛ «سپهر نوید آفرین»

بر اساس اسناد منتشرشده توسط رسمیو، «سپهر نوید آفرین» متعلق به خانواده ابوترابیان، با مدیرعاملی امیرحسین ابوترابیان است.

معرفی شرکت‌ها؛ «بازتاب سهام توس»

بر اساس اسناد منتشرشده در رسمیو، سعید ابوترابیان، برادر امیرحسین ابوترابیان (مدیرعامل سپهر نوید آفرین) عضو هیئت مدیره شرکت «بازتاب سهام توس» نیز است.

ردپای خانواده ابوترابیان در فروش مُفت رفاه

نکته قابل توجه و سؤال بزرگ در این بین، ردپای خانواده ابوترابیان در خرید ۶۲ درصد سهام فروشگاه رفاه به قیمتی ناچیز است. امیرحسین ابوترابیان مدیرعامل یکی از شرکت‌های خریدار و سعید ابوترابیان عضو هیئت مدیره شرکت دیگر است.

سعید ابوترابیان چرا و چگونه به عضویت هیئت مدیره بازتاب سهام توس اضافه شد؟

برای پاسخ به سؤال فوق، نگاهی به «بازتاب سهام توس» هم نیز جالب توجه است. این مجموعه خصوصی از شرکت‌های متعددی تشکیل شده بود که به قولی از زیرمجموعه‌های «گروه مالی صدر پارس» به شمار می‌رفت. (گروه مالی صدر پارس بعدها به دانایان پارس تغییر نام داد)

«گروه مالی صدر پارس» با وزارت «عباس آخوندی» در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از پیش شناخته شد. وقتی رسانه‌ها نام شرکت‌های منتسب به آقای وزیر، دوستان و آقازاده‌هایش را منتشر کردند، نام «گروه مالی صدر پارس» هم به چشم می‌خورد. در این گروه مالی می‌شود تقریباً فهرست کاملی از اطرافیان «آخوندی‌» در وزارت راه و شهرسازی را دید. از مشاور وزیر گرفته تا بستگان و معاون وزیر سابق در این شرکت دیده می‌شد.

جالب اینجاست که حضور دوستان و آشنایان «عباس آخوندی» در «بازتاب سهام توس» اتفاقی بود که در اولین روزهای سال ۱۳۹۶ افتاد. درست در همان ایامی که کار واگذاری ۲۰ درصدی سهام رفاه به «سپهر نوید آفرین» تازه به اتمام رسیده بود و در حالی که اعضای هیئت مدیره «بازتاب سهام توس» آبان ۹۵ به مدت دو سال تا آبان ۹۷ انتخاب شده بودند، تغییراتی ناگهانی اتفاق افتاد که طی آن با تعویض اعضای هیئت مدیره نامی آشنا به این اعضا اضافه شد.

ابوترابیان به‌عنوان نماینده یکی از شرکت‌های زیرمجموعه «گروه مالی صدر پارس» به اعضای هیئت مدیره «بازتاب سهام توس» پیوسته بود. این اتفاق تقریباً یک ماه پس از آن صورت گرفت که «بازتاب سهام توس» خرید ۴۲ درصدی سهام رفاه را با ترکیب هیئت مدیره قبلی و البته با نام «دانایان پارس» قطعی کرده بود. بنابراین با خارج شدن همه شرکت‌های زیرمجموعه «گروه مالی صدر پارس» ابوترابیان و دوستانش گرداننده بلامنازع این شرکت شدند.

فروش برند «آوازه» به فروشگاه رفاه به قیمت نجومی ۳۴۸ میلیارد تومان

اما پس از اطلاع از ماجرای فروش سؤال‌برانگیز ۶۲ درصد سهام فروشگاه به قیمت ناچیز ۴۶۵ میلیارد تومان، به یک معامله جنجالی دیگر می‌رسیم.

بر اساس قرارداد ذیل، بِرَند شرکت «آوازه» طی قراردادی عجیب و به قیمت نجومی ۳۴۸ میلیارد تومان، توسط عامل سود در تجارت شرکت «آتیه فروز سبحان» به شرکت «مدیریت سرمایه رفاه» فروخته می‌شود.

معرفی شرکت‌ها؛ «آتیه فروز سبحان»

سعید ابوترابیان که در هیئت مدیره بازتاب سهام توس (یکی از خریداران رفاه در سال‌های ۹۵ و ۹۶) عضویت دارد، مدیرعامل «آتیه فروز سبحان» نیز هست. بر اساس این سند، احمد صرافان نیز به‌عنوان رئیس هیئت مدیره شناخته می‌شود.

امیرحسین ابوترابیان، مدیرعامل دیگر شرکت خریدار رفاه، به‌عنوان بازرس علی‌البدل «آتیه فروز سبحان» معرفی شده است.

معرفی شرکت‌ها؛ «مدیریت سرمایه رفاه»

شرکت مدیریت سرمایه رفاه یکی از شرکت‌های زیرمجموعه و تابع فروشگاه زنجیره‌ای رفاه است که به‌عنوان خریدار برند آوازه در این قرارداد مشارکت دارد.

در واقع همان فردی که سهام رفاه را مُفت خریده بود، حالا بِرَند نه چندان باارزش «آوازه» را به قیمت نجومی ۳۴۸ میلیارد تومان به رفاه می‌فروشد!

ردپای «خانواده صرافان» در معامله‌های عجیب و غریب رفاه

خانواده صرافان چهارسوقی که با نام «صرافان برادرز» نیز شناخته می‌شوند ازجمله خانواده‌های شهیر در بازار برنج ایران هستند. این خانواده با خانواده ابوترابیان ارتباطی نزدیک دارند. بِرند «آوازه» تا پیش از این در اختیار خانواده ابوترابیان بود که چندی قبل از فروش به شرکت سرمایه رفاه، توسط برادران ابوترابیان به شرکت آتیه فروز سبحان واگذار شد و پس از آن سعید ابوترابیان نیز به مدیرعاملی این شرکت رسید.

نام صرافان در فهرست بلندبالای دانه‌درشت‌های بانکی

در این میان وقتی «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در سال ۹۶ فهرست ۲۰ بدهکار بزرگ بانک سرمایه را منتشر کرد، نام صرافان نیز در این میان درخشید. گروه صرافان با دریافت ۴ فقره وام بانکی ۱۷۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار توام از بانک سرمایه در ردیف بدهکاران بانکی قرار داشت.

برادران ابوترابیان، تصمیم‌گیران اصلی رفاه!

در سال ۱۳۹۸ اعضای هیئت مدیره شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به استناد مصوبه مجمع عمومی، معرفی شدند که سعید ابوترابیان به‌عنوان رئیس هیئت مدیره از شرکت سپهر نوید آفرین و امیر حسین ابوترابیان به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت مدیره از شرکت بازتاب سهام توس معرفی شدند.

رفاهِ بدون صاحب

نکته جالب این است که تمام اتفاقات فوق در حالی رخ داده که هم‌اکنون سهامداران ۶۰ درصدی این شرکت، علی صرافان به‌دلیل تخلفات ارزی و . در زندان است و امیرحسین ابوترابیان نیز به قید وثیقه (با املاک رفاه) آزاد است و عملاً «رفاه» بدون صاحب مانده!

سؤال پایانی

اما در پایان سؤال این است که اگر برند گمنام «آوازه» ۳۴۸ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده، چرا و به چه علت برند خوش‌نام و معتبر «رفاه» با املاک و تجهیزات و دارایی‌ها و. فقط ۷۷۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود و گروهی ۶۲ درصد سهام را به‌صورت اقساط خریده و مالک و تصمیم‌گیر تمام ۱۰۰ درصد اموال و دارایی فروشگاه رفاه شده‌اند!

فروشگاه رفاه که بخش اول از سهامش در زمستان ۱۳۹۵ با حدود ۱۴۵ میلیارد تومان به صورت اقساط به فروش رفته بود در واگذاری بخش دوم ۴۲ درصد سهامش تقریبا به قیمت ۳۴۸ میلیارد تومان به فروش رسید.

جالب اینکه همین سهامداران (ابوترابیان)، برند آوازه را که متعلق به خودشان است به مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان به شرکت مدیریت سرمایه رفاه (زیر مجموعه رفاه) می‌فروشند که خودشان هم هیئت مدیره آن هستند و این مبلغ را از حساب‌های رفاه خارج می‌کنند!

البته قوه قضائیه مدتی پیش رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد اما اخیراً پیگیری برای به سرانجام رسیدن آن با کندی مواجه شده است. به نظر می‌رسد سرعت عمل در رسیدگی به این تخلف آشکار به جسم بی‌جان و رمق و در حال موت فروشگاه رفاه، جان تازه‌ای ببخشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا