فارکس اسلامی در ایران

همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس

اقتصاد

بررسی همبستگی زمانی- تناوبی بین قیمت نفت، طلا و سهام بازار بورس تهران، با استفاده از تحلیل چندگانه موجک (MWC)

1 دکتری اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کیانا زینتی، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز ، ایران.

چکیده

معرفی:
بسیاری از سری­های زمانی اقتصادی و مالی به ویژه قیمت­های سهام مراحلی را گذرانده­اند که به نظر می­رسد رفتار آن­ها در آن مراحل به طور قابل ملاحظه­ای تغییر کرده است. علاوه بر این مطلب، توجه به ارتباط بین بازارهای مختلف به ویژه ارتباط بازارهای داخلی و بین­المللی برای بررسی رفتار متغیرهای مختلف اقتصادی و سری­های زمانی آن­ها حائز اهمیت است. با وجود اهمیت بررسی رابطه بین سه متغیر قیمت نفت خام، قیمت طلا و شاخص قیمت سهام، متاسفانه در داخل کشور تاکنون مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است.
متدولوژی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین قیمت طلا، نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در تناوب ها و دامنه­های زمانی مختلف است. بنابراین در این پژوهش همبستگی بین بازار سهام، نفت خام و طلا با چارچوب چندمتغیره بررسی شده است که در این چارچوب همبستگی تناوب­های زمانی نیز در نظر گرفته شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه مطالعات پیشین بیشتر بر اثرات نااطمینانی یک متغیر بر متغیرهای دیگر به صورت مجزا تاکید داشته­اند و به بررسی اثرات هم­زمان چندین متغیر بر متغیر دیگر نپرداخته­اند در این مطالعه تلاش شده است ارتباط بین سه متغیر فوق، در قالب ارتباط هم­زمان و با استفاده از تحلیل موجک بررسی شود. بعبارتی هدف اصلی این مقاله بررسی این مطلب است که آیا شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران با قیمت دارایی­های بین­المللی نفت و طلا ارتباط دارد یا خیر؟ و آیا رابطه مقطعی بین سه متغیر مذکور در زمان­های مختلف و مناطق مختلف زمانی تغییر کرده است.
در راستای هدف مقاله، علاوه بر استفاده از تحلیل موجک و بررسی هم­بستگی چندگانه[1]، از روش آزمون­های علیت گرنجر و هم­انباشتگی نیز استفاده شده است. به منظور بررسی هم­انباشتگی از آزمون هم­انباشتگی جوهانسون استفاده شده است. متغیرهای استفاده شده در این پژوهش داده­های روزانه سری­های زمانی قیمت طلا، قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام بازار بورس تهران از ژانویه 2003 تا می 2016 است.
یافته ها:
نتایج بدست آمده از این تحقیق (تحلیل­های حاصل از نرم افزار R) بدین صورت است: 1- سه سری زمانی فوق، در سرتاسر دوره همبستگی معنی­داری دارند. 2- رابطه بین بازار سهام در ایران و بازارهای بین­المللی نفت خام و طلا در مقیاس­های زمانی مختلف تغییر کرده است. 3- بر اساس نتایج هم­بستگی موجک شاخص قیمت سهام و قیمت نفت خام، در تناوب­های بالای 128 تا 1024 روز در تمام دوره (سال های 2003 تا 2016) همبستگی بالایی وجود دارد این موضوع نشان از هم­بستگی موقت بین شاخص قیمت سهام و قیمت نفت خام است که در کوتاه­مدت نوسان می­کند. 4- بر اساس نتایج هم­بستگی موجک شاخص قیمت سهام و قیمت طلا، نواحی هم­بستگی زیادی در تناوب­های بالای 128 تا 1024 روز در کل دوره وجود دارد این موضوع نشان از هم­بستگی موقت بین شاخص قیمت سهام و قیمت طلا است که در کوتاه­مدت نوسان می­کند.
نتیجه:
بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق می­توان نتیجه گرفت دارایی نفت و طلا برای پوشش ریسک شاخص قیمت سهام مناسب نیستند و ساخت پورتفوی متشکل از این سه دارایی، پورتفوی مناسبی نیست چرا که تغییرات قیمت این متغیرها همبستگی معنی داری دارد. علاوه بر این موارد می­توان نتیجه گرفت در دنیای واقعی عوامل دیگری بر شاخص قیمت سهام اثرگذارند که شناسایی آن­ها و بررسی آن­ها در تحقیقات آتی پیشنهاد می­شود.

[1] . Multiple wavelet coherence

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation Time–frequency co-movement between the Tehran Stock Price Index and prices of oil and gold using Multiple Wavelet Coherence

نویسندگان [English]

 • azam mohammadzadeh 1
 • Mohammad nabi shahiki tash 2
 • Kiana zinati 3

1 PhD in Financial Economics, university of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

2 Associate Professor of Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

3 Master of Industrial Management, financial trends, Islamic Azad university Tabriz Branch.

چکیده [English]

INTRODUCTION
Many economic and financial time series, especially stock prices, have gone through stages in which their behavior seems to have changed significantly. This change in behavior in time series may be over time in terms of the mean value, variance, or covariance of the current values of the time series with its past values. Today, the analysis of a market separately from other markets is almost invalid and analysts need to conduct their analysis based on the relationships between different markets. In addition, it is important to pay attention to the relationship between different markets especially the relationship between domestic and international markets to study the behavior of different economic variables and their time series.

METHODOLOGY
Oil, gold and stock markets are complex, time-varying, nonlinear and multivariate economic systems that are affected by various factors such as political, military, economic, and supply and demand factors. And these few studies have focused on GARCH, VAR,… econometric methods that are based on linear regressions. Despite the importance of examining the relationship between the three variables of crude oil price, gold price, and stock price index, unfortunately insufficient studies have been done in this country. Given that the time series of crude oil, gold prices, and stock price indices are a combination of components of different cycles, the relationship between these variables has changed over time, and examining these variables separately provides only partial and perhaps misleading information. Therefore, in contrast to previous research, the correlation between the stock market, crude oil and gold has been investigated with a multivariate framework, in which the correlation of time intervals has been considered. In addition, due to the fact that previous studies have emphasized the effects of uncertainty of one variable on other variables separately and have not examined the simultaneous effects of several variables on another variable, in this study, the relationship between the three variables has been investigated in the form of simultaneous communication using wavelet analysis. The main purpose همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس of this study is to investigate the relationship between the price of gold, oil and the stock price index of the Tehran Stock Exchange in different periods and time periods. In other words, in this research, we seek to answer these questions whether the stock price index of Tehran Stock Exchange is related to the price of international oil and gold assets and whether the cross-sectional relationship between the three variables has changed at different times and in different time zones. In line with the purpose of this article, in addition to using wavelet analysis and multiple correlation analysis, Granger causality and co-integration tests have also been used. The همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس Johansson co-integration test was used to examine co-integration. The variables used in this research are daily time series data of gold price, crude oil price and stock price index of Tehran Stock Exchange from January 2003 to May 2016.

FINDINGS
The results obtained from this research (from R software) are as follows: 1- The above three time series have a significant correlation throughout the period. 2- The relationship between the stock market in Iran and the international markets of crude oil and gold has changed at different time scales. 3- Based on the results of the wavelet correlation of stock price index and crude oil price, in periods higher than 128 to 1024 days in the whole period (2003 to 2016) there is a high correlation. This issue indicates a temporary correlation between stock price index and crude oil price that fluctuates in the short term. 4- Based on the results of the correlation between the stock price index and the gold price, there are large correlation zones at intervals above 128 to 1024 days throughout the period. This issue indicates a temporary correlation between the stock price index and the gold price, which fluctuates in the short term.

CONCLUSION
Therefore, according to the results of this study, it can be concluded that oil and gold assets are not suitable to cover the risk of stock price index and building a portfolio consisting of these three assets is not a good one because the price changes of these variables have a significant correlation. In addition, it can be concluded that in the real world, other factors affect the stock price index, which are suggested to be identified and studied in future research.

همبستگی بیت کوین با سهام های بزرگ تکنولوژی به بالاترین حد رسیده است

همبستگی بیت کوین با سهام های بزرگ تکنولوژی به بالاترین حد رسیده است

همبستگی بیت کوین با نزدک 100 یا سهام تکنولوژی به بالاترین حد رسیده است که برخلاف فلسفه بیت کوین برای تبدیل شدن به بازار جریان اصلی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز و به نقل از خبرگزاری اینوستینگ، براساس شاخص نزدک، رابطه بین بزرگترین رمزارز بازار ارزهای دیجیتال و سهام های بزرگ تکنولوژی زیاد شده است.
این همبستگی در آغاز پاندمی رشد کرده است. اگرچه، همبستگی 40 روزه بین بیت کوین و شاخص نزدک 100 به بالاترین حد یعنی 0.6945 در 8 آوریل رسید.
بیت کوین همیشه به عنوان یک انتخاب عالی برای سرمایه گذاری شناخته میشد چونکه با بازارهای دیگر پیوندی نداشت. با این وجود، در مورد این ایده که بیت‌کوین گزینه‌ای قوی برای تنوع‌سازی ارائه می‌کند، شک و تردید وجود دارد و با ورود سرمایه‌گذاران بیشتر به این فضا، همبستگی به نسبت کمتر می‌شود.
از ابتدای سال جاری، شایعات حاکی از آن است که سرمایه گذاران سازمانی رفتار بازار را دستکاری می کنند. در نتیجه، رمزارزها شروع به تقلید از رفتار جریان اصلی مارکت های سنتی کرده‌اند.

بسیاری هنوز بر این عقیده هستند که بیت کوین دارایی دیجیتالی خوبی برای ایجاد تنوع است و از بیت کوین به عنوان یک صندوق اضطراری یاد می کنند.

سرمایه گذاران حرفه ای همچنین معتقدند که ارز دیجیتال با تبدیل شدن به جریان اصلی به ارزش کلی آن افزوده میشود.

آرتور هیز، یکی از بنیانگذاران 100x و مدیر عامل سابق BitMEX، در مورد همبستگی فزاینده بین بیت کوین و شاخص نزدک 100، اظهار داشت که اگر این شاخص همبستگی کامل پیدا کند، بیت کوین و اتریوم نیز همین راه را میروند.

او اظهار داشت که افزایش نرخ‌های بهره، شرایط نقدینگی فیات جهانی و کاهش رشد اقتصادی بر فناوری‌های بزرگ تأثیر می‌گذارد و این همبستگی «آنچه ما می‌خواهیم» نیست.

هیز در اوایل سال جاری اعلام کرد که تحریم‌های روسیه باعث تحول در نظم مالی جهانی شده است. به نظر او، طلا و بیت کوین بر عصر جدیدی که به زودی در راه است، تسلط خواهند داشت. او حدس میزند که بیت کوین در آینده به ارزش یک میلیون دلاری می رسد.

هم‌بستگی نزولی بیت‌کوین و شاخص نزدک

هم‌بستگی نزولی بیت‌کوین و شاخص نزدک

بیت‌کوین با شاخص نزدک همبستگی زیادی پیدا کرده است و حتی زمانی که در ابتدای فروردین، نزدک به بالاترین سطح رسید، بیت کوین نیز به 47000 دلار صعود کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز و به نقل از اف‌ایکس ایمپایر، بیت‌کوین در روز جمعه با نزدک همراه شد و به نظر می‌رسد که شاهد ضررهای زیادی در آوریل باشیم؛ مقاومت 40 هزار دلاری در ماه مه (خرداد)، کلیدی خواهد بود.

در روز جمعه، بیت‌کوین 2.91 درصد سقوط کرد و روز را در قیمت 38594 دلار تمام کرد. در آوریل، عقب نشینی یا پولبک روز جمعه منجر به سقوط 15.2 درصدی بیت کوین شد. هیجانات منفی ناشی از بازارهای سهام آمریکا بر بازار کریپتو نیز سنگینی کرد، و همبستگی بیت کوین و نزدک در آوریل به اوج خود رسید.

شاخص ترس و طمع بیت کوین

امروز صبح، شاخص ترس و طمع از 23 به 20 رسید. این شاخص در منطقه " ترس شدید " باقی ماند. سه شنبه اما موقتا بیت کوین به منطقه "ترس" رسید و شاخص به 27 نیز حتی صعود کرد.

در 5 آوریل ( 16 فروردین) این شاخص به 53 نیز رسید و بیت کوین نیز به قیمت 47000 دلار صعود کرد اما بعد از آن اصلاح قیمت خورد و به 37727 دلار نیز سقوط کرد.

برای خریداران بیت کوین، این شاخص باید از 46/100 عبور کند تا قله قیمتی آوریل یعنی 47433 دلار وارد بازی شود.

هم‌بستگی بیت‌کوین و نزدک همچنان قوی تر می‌شود

آوریل ماهی نزولی برای بازار سهام آمریکا بود. فشار فروش در روز جمعه منجر به نزولی شدن بازارهای اصلی آمریکا شد، آمازون نیز به اضطراب بازار افزود.

شاخص نزدک 100 نیز ماه را با کاهش 3.93 درصدی تمام کرد؛ حساس بودن بازار، نسبت به سیاست های پولی فدرال رزرو و چشم انداز اقتصادی در این کاهش تاثیر گذار است.

بیت کوین در اولین هفته آوریل با رسیدن نزدک به بالاترین سطح در 14,532.55 در 4 آوریل، به سطوح قیمتی 47000 دلاری همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس بازگشت.

پرایس اکشن بیت کوین

اندیکاتورهای تکنیکال: بیت کوین باید از پیوت یا محور در 38900 دلار عبور کند تا سطح مقاومتی اصلی اول در 39619 دلار را آزمایش کند. بیت کوین به حمایت دیگر بازارها نیاز دارد تا از 39500 دلار بریک اوت یا شکست بیرونی کند.

با ادامه روند افزایشی، بیت کوین می‌تواند سطح مقاومتی اصلی دوم در 40645 و مقاومت 41000 دلاری را تست کند. سومین سطح مقاومتی اصلی در 42387 دلار قرار دارد. عدم عبور بیت کوین از این پیوت منجر به فراهم شدن سطح حمایتی مهم اول در 37875 دلار می‌شود. برای جلوگیری از فشار فروش بیشتر، بیت کوین نباید به زیر 37000 دلار بیاید. دومین سطح حمایتی مهم در 37155 دلار قرار دارد.

نمودار کندل استیک 4 ساعته و میانگین های متحرک نمایی سیگنال نزولی می‌دهند. بیت کوین در حال حاضر در پایین میانگین متحرک نمایی 50 روزه در 39525 دلار است. امروز صبح، ما شاهد بودیم که میانگین متحرک نمایی 50 روزه از 100 روزه عقب نشینی کرده است که فشار را بیشتر کرده است. میانگین متحرک 10 روزه نیز از 200 روزه عقب نشینی کرده است که باز هم سیگنال، نزولی است. عبور صعودی میانگین متحرک نمایی 50 روزه منجر به صعود قیمت به 42000 دلار می‌شود.

رابطه بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 18 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله رابطه بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله :

هدف این پژوهش نشان دادن آثار رابطه بین نرخ سود بانکی و شاخص شرکتهای بورس اوراق بهادار است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای واستفاده از نرم افزار رهاورد نوین بوده است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه است. بدین منظور از نرم افزار SPSS, و اکسل استفاده شده است. نوع تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی است .وهمچنین این تحقیق بر مبنای طبقه بندی از نظرروش از نووع تحقیقات همبستگی است که در آن هدف اصلی مشخص کردن رابطه بین چند متغیر کمی است . نتایج حاصله از آزمون فرضیه های تحقیق وجود رابطه بین نرخ سود سپرده های بانک ها و شاخص کل بورس را تایید می کند . البته بین این متغیرها همبستگی منفی وجود دارد که حاکی از معکوس بودن این رابطه است یعنی با کاهش یاافزایش نرخ سود سپرده ها شاخص کل بورس افزایش یا کاهش می یابد

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MAVC02_119 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

واقفی، سکینه و افتخار، رحیم،1394،رابطه بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران،دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی،شیراز،https://civilica.com/doc/448905


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، واقفی، سکینه؛ رحیم افتخار )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، واقفی؛ افتخار )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • صفرزاده حسین، مهدیه جلالی نژاد _ زمستان1389 بررسی تاثیر نوسانات .
 • شعبانی وحید، کاظم بیابانی خامنه، سعید خزایی، بررسی تثیر تغییرات .
 • سمیه مرادی، اثر سیاست پولی بر بازده شاخص سهام (مطالعه .
 • فصلنامه روند پژوهش های اقتصادی، بررسی رابطه بین نرخ ارز .
 • دایی کریم زاده سعید _ حسین ریفی زمانی، لطفعلی قاسمیان .
 • دوانی، غ، ح(1381) _ بورس سهام(نحوه قیمت گذاری سهام)، نشر .
 • هیبتی ف، نیکو مرام ه , رهنمای رودپشتی ف، (1387)، .
 • عبده تبریزی، ح(1377) .، " مجموعه مقالات مالی و سرمایه .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

مقالات مرتبط جدید

مقالات فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.

طرح های پژوهشی مرتبط جدید

طرح های پژوهشی فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

راهنمای پژوهشگران و دانشجویان

راهنمای دبیرخانه کنفرانسها و مجلات

برخی از دانشگاههای عضو

برخی از سازمانهای عضو

سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان ملی استاندارد
سازمان مدیریت صنعتی
اداره کل نظارت فنی و مهندسی قوه قضاییه
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
وزارت نیرو
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
لیست همه مراکز عضو

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱

تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

اثر همبستگی تورم بر بورس

بازار سهام ایران به‌طور تاریخی همبستگی بالایی با نرخ تورم و متعاقبا تغییرات قیمت ارز همیشه داشته و خواهد داشت. نگاهی به گذشته بورس نشان می‌دهد که طولانی‌ترین و پربازده‌ترین دوره‌های رونق این بازار دقیقا همزمان با تورم‌های سنگین بازار سهام بوده است.

اثر همبستگی تورم بر بورس

اقتصاد

در حال حاضر انتظارات تورمی اقتصاد کشور در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات و رشد روز افزون نقدینگی افزایشی است. پیش از این، در اغلب مواقع طی دوره‌های زمانی مختلف رشد شاخص بورس تهران با تاخیر نسبت به رشد تورم، آهنگ صعودی به همراه داشت، البته این روند به استثنای سال ۹۹ است که به غیر از عامل تورم که آهنگ رشد آن در سال ۹۸ با رشد شتابان نرخ دلار شکل گرفت، کاهش شدید نرخ بهره بانکی نیز باعث تسریع در روند پرشتاب تر شاخص بورس نسبت به تورم در جامعه شد؛ اتفاقی که با ورود بسیار سنگین نقدینگی به بازار سهام شرایط خاصی را رقم زده بود، ولی در حال حاضر بعد از آن افت سنگین و بی سابقه ای که در قیمت سهام رخ داد تورم همچنان به رشد ملایم خود طی این افت سنگین شاخص ادامه داد و اخیرا هم با حذف دلار ترجیحی و دنبال رو آن رشد ناگهانی دلار آزاد از محدود ۲۵ هزار به بالای ۳۰ هزار تومان سرعت رشد تورم با آهنگ تند و تیز و بی سابقه ای به خصوص در کالاهای اساسی و معیشتی ادامه یافت.

با درنظر گرفتن این اتفاقات می توان نتیجه گرفت در حال حاضر رشد شاخص بورس نسبت به تورم با سرعت کندتری در حال حرکت است و می توان انتظار داشت کماکان سرمایه گذاری در بورس تهران نسبت به بازارهای موازی جذاب‌تر تلقی شود، ولی به نظر نمی‌توان شرایط مشابهی با رشد عجیب شاخص بورس در سال ۹۹ در حال حاضر در نظر گرفت؛ دلیل این اتفاق می‌توان در عدم تناسب قدرت خرید مردم و عدم توان پس‌انداز عموم مردم در سال‌های گذشته به دلیل رشد ناهمگون حقوق و دستمزد با تورم تحمیلی دانست و همچنین همزمان با آن تحمیل فشار عمده تورم در سمت هزینه شرکت‌ها و عدم ‌رشد متناسب قیمت‌های فروش به ‌دلیل دخالت سیاستگذار در تعیین قیمت‌ها، جستجو کرد؛ بنابراین انتظار رشد در بازار سهام امری معقول ولی نه پرشتاب بلکه با رشدی ملایم که البته در نهایت رشد بالاتری نسبت به تورم خواهد داشت درنظر می باشد که دقت زیاد سهامداران را در انتخاب صنایع پیشرو می طلبد.

درباره اینکه تورم در ادامه صعودی خواهد بود یا خیر باید گفت این موضوع به شدت به شرایط سیاسی و نرخ دلار آزاد، کسری بودجه و فروش اوراق دولتی و توان بازپرداخت و عوامل متعدد دیگری که همگی زنجیروار به همدیگر وصلند بستگی دارد. هرچند تا زمانی که نرخ بهره بانکی به اعداد خیلی پایین رهسپار نشود و جریان نقدینگی به سمت توسعه همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس و نوسازی زیرساخت ها سوق پیدا نکند، تورم همچنان افسارگسیخته به رشد خود ادامه خواهد داد و آهنگ رشد آن با رخدادهای سیاسی و اقتصادی مختلف می تواند تغییرات ملایم یا ناگهانی به همراه داشته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا