فارکس پرشین

مدیریت مالی

در این وبلاگ صرفا اطلاعات مربوط به دروس رشته مدیریت بازرگانی را مشاهده خواهید نمود .

مدیریت بازرگانی Commercial management

مثال : شرکت آلفا در طی دوره گزارش تعداد 6.000 عدد کالا هر یک به مبلغ 2.000 ریال خریداری کرده است که هزینه حمل کل کالاها 2.000 ریال است . مطلوب است محاسبه متوسط سرمایه گذاری در دوره .

مبلغ *تعداد + هزینه حمل

) 2.000 × 6.000 ) + 2.000

= متوسط سرمایه گذاری

کاهش در موجودی ها به علت استفاده از آنها

Usage rate نرخ استفاده

مثال : در شرکتی کلیه کالای خریداری شده ، تعداد 10.000 واحد است که بهای تمام شده هر واحد 500 ریال است . براساس تجربیات نرخ استفاده 6.000 واحد است ، مطلوب است محاسبه متوسط سرمایه گذاری هزینه خرید .

CS => 500 *6.000 = 3.000.000

تعداد مورد نیاز

تعداد سفارس * هزینه سفارش

هزینه کلیه سفارشات در یک دوره

مثال : اگر نرخ استفاده 1.200 واحد در سال باشد هر بار سفارش برابر 10 واحد کالا ارائه اگر هزینه هر سفارش برابر 25 باشد ، هزینه سفارش چقدر است .

با توجه به نرخ هزینه نگهداری و متوسط سرمایه گذاری محاسبه می شود .

h = نرخ هزینه نگهداری

هزینه سرمایه گذاری :

با توجه به نرخ تنزیل و متوسط سرمایه گذاری محاسبه می شود .

هزینه سفارش می تواند شامل :

هزینه حمل و نقل – هزینه های دفتری ارائه سفارش – هزینه قرار دادن کالا در انبار و اگر کالا ماشین آلات تولیدی باشد ، هزینه نیروی کار برای تنظیم ماشین .

هزینه نگهداری شامل :

هزینه انبار – هزینه بیمه و آتش سوزی – ضایعات در انبار – عوارض و مالیات املاک

[ ( 1-t)*( هزینه نگهداری + سفارش + هزینه خرید )] + هزینه سرمایه گذاری

هزینه مالیات شامل :

هزینه خرید ، هزینه سفارش و هزینه نگهداری می باشد .

اگر هزینه خرید 1.000.000 ریال

هزینه سفارش 200.000 ریال

هزینه نگهداری 100.000 ریال

هزینه سرمایه گذاری 600.000 ریال

و نرخ مالیا 10% باشد

مطلوب است محاسبه هزینه کل شرکت

( 90% * 1.300.000) + 600.000

مدیریت دارایی های جاری شامل :

حسابهای دریافتنی – بانک – صندوق – موجودی کالا- پیش پرداخت هزینه ها

موجودی کالا :

- مواد اولیه ( مواد خام )

- کالای در جریان ساخت ( نیمه ساخت )

- کالای ساخته شده

متوسط سرمایه گذاری :

متوسط کلیه ( میانگین کلیه ) سرمایه گذاری انجام شده در دوره تصمیم گیری یا مورد گزارش

تعریف نرخ استفاده :

کاهش در موجودی ها به علت استفاده از آنها

هزینه سفارش :

هزینه کلیه سفارشات در یک دوره

هزینه سفارش :

تعداد سفارش های هزینه هر سفارش

هزینه نگهداری :

باتوجه به نرخ هزینه نگهداری و متوسط سرمایه گذاری محاسبه می شود.

هزینه سرمایه گذاری :

باتوجه به نرخ تنزیل و متوسط سرمایه گذاری محاسبه می شود.

هزینه سفارش می تواند شامل :

هزینه حمل و نقل – هزینه های دفتری ارائه سفارش – هزینه قرار دادن کالا در انبار و اگر کالای ما ماشین آلات تولیدی باشد هزینه نیروی کار برای تنظیم ماشین خریداری شده

هزینه نگهداری شامل :

هزینه انبار – هزینه بیمه یا آتش سوزی باشد ، ضایعات در انبار – عوارض و مالیات املاک

مدیریت بدهی های کوتاه مدت :

اسناد تجاری تضمین وام باشد . اوراق بهادار شرکت

نکته : حسابهای دریافتنی می تواند وام باشد – وثیقه وام باشد که کم مخاطره است.

با عنوان فاکتورینگ در مدیریت مدیریت مالی مالی از آن یاد می شود چون فاکتورهای موسسه خریدار وثیقه وام است.

مدیریت سرمایه در گردش :

مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری شرکت است .

سرمایه در گردش معرف بخشی از دارایی های جاری است که از طریق وام بلند مدت و حقوق صاحبان سهام تامین مالی شده است . سرمایه در گردش را معمولا به دو گروه ناخالص و خالص تقسیم می کنند .

سرمایه در گردش ناخالص :

مجموع کلیه دارایی های جاری است در حالی که سرمایه در گردش خالص تفاوت بین دارایی های جاری و بدهی های جاری است.

سرمایه در گردش خالص :

دارایی های جاری منحای بدهی های مدیریت مالی مدیریت مالی جاری

در سطح خاصی از بدهی های جاری هرچه سرمایه در گردش بزرگتر باشد ، نسبت جاری نیز بزرگتر خواهد بود.

تصمیم های مربوط به سرمایه در گردش :

برای ارزیابی در مورد افزایش سرمایه گذاری یا کاهش سرمایه گذاری در موجودی ها ؛ روشی که مورد استفاده قرار می گیرد مبتنی بر پیش بینی متوسط سرمایه گذاری اضافی در سرمایه در گردش ناشی از تصمیم در مورد افزایش سرمایه گذاری در موجودی ها و مقایسه آن با جریان نقدینگی اضافی سالانه

پس از محاسبه متوسط و همچنین جریان نقدی سالانه می توانیم با محاسبه نرخ بازده درونی و مقایسه بازده درونی با بازده مورد انتظار سرمایه گذار تصمیم گیری کنیم . آیا افزایش در سرمایه در گردش مطلوب است یا خیر .

اصل تطابق در مورد تامین مالی :

نیازهای مالی کوتاه مدت را از منابع کوتاه مدت و نیازهای مالی بلندمدت را از منابع بلندمدت تامین می کنیم . ویژه اصل مزبور تطابق و هماهنگی سررسید وام با فاصله زمانی نیاز به منابع مالی است.

کسانی که دارای سرمایه اندک می باشند چطور می توانند در بورس موفق باشند؟

این افراد با مراجعه به صندوق های سرمایه گذاری مشترک که با مطالعه و تجزیه و تحلیل مبادرت به خرید سهام می کنند برای خرید سهام این صندوقها اقدام کنند. درصورتی که انفرادی وارد بازار شوند بازار بورس پر ریسک است . با مبلغ اندک نمی توانند پرتفوی متنوع داشته باشند و در شرایط بحرانی بازار دچار زیان می شوند.

بازار پول : تنها در برگیرنده اعتبارات کوتاه مدت است . بازار پول بازاری برای پول و جایگزین های نزدیک پول است که نهادهای مالی و سایر موسسات برای تامین نقدینگی مورد نیاز به آنها اتکا می کنند .

بازار سرمایه :

بازار اوراق بلندمدت و سهام است.

نهادهای پولی و سرمایه :

نهادهای موجود در بازارهای پول و سرمایه به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند :

1- نهادهایی که به شرکتها ، بخش کشاورزی ؛ دولت و سازندگان واحدهای مسکونی و منابع مالی عرضه می کند . نمونه ای از این نهادها عبارتند از بانکهای تجاری – شرکت های بیمه عمر – صندوق های سرمایه گذاری

2- نهادهایی که برای خرید کالا به مصرف کنندگان منابع مالی عرضه می کنند . بانک های خرد

دو بازار پول و سرمایه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند زیرا وام دهندگان و وام گیرندگان می توانند یکی از این دو بازار را ترک و وارد بازار دیگر شوند. به خصوص بانک های تجاری بسیار سیال می باشند می توانند بازار پول و بازار سرمایه را باتوجه به هدف نقدینگی و سود آوری به یکدیگر تبدیل کنند.

افراد به دو دلیل پس انداز های خود را در اختیار نهادهای مالی می گذارند :

1- سرمایه گذاری مستقیم مالی برای یک پس انداز کننده کوچک پر هزینه و یا حتی غیر ممکن است .

2- در صورت خرید اوراق بهادار قادر به تنوع بخشیدن سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش مخاطره آن نیستند .

از نظر وظایف مدیر مالی درک بازار پول و سرمایه از دو جهت ضرورت دارد :

1- تعادل انتخاب وی بین وام بلند مدت و کوتاه مدت

2- زمان انتشار اوراق بدهی بلندمدت و سهام

نرخ بهره چگونه می تواند بر سرمایه گذاری خارجی تاثیر بگذارد ؟

باتوجه به اینکه سرمایه گذاران تمایل دارند در جایی سرمایه خود را سرمایه گذاری کنند که نرخ سود بالاتری کسب کنند . اگر نرخ بهره در کشوری بالا باشد تمایل دارند در آن کشور سرمایه گذاری کنند.

سیاست های پولی در برنامه تامین مالی شرکت و جریان پس اندازها با دو شاخص ارتباط دارد :

1- خالص وضعیت ذخایر : با کاهش ذخایر نزد بانک مرکزی قدرت اعتبار گیری افزایش می یابد و بالعکس .

2- حجم پول : با کاهش حجم پول در آینده نزدیک شاهد افزایش نرخ بهره خواهیم شد . زیرا پس انداز مردم در شرکت ها کاهش می یابد و بالعکس با افزایش حجم پول نرخ بهره کاهش می یابد زیرا پس انداز مردم و شرکت ها افزایش و در نتیجه مازاد عرضه منابع بر تقاضای منابع کاهش می یابد.

در مورد سیاست های مالی دولت می تواند با در اختیار داشتن منابع مالی وضع مالیات و توانایی وام گیری بالا به راحتی می تواند در هر بازاری بر بخش خصوصی غلبه کند.

نکته : علاوه بر سیاست های مالی و پولی شرایط عمومی اقتصادی نیز بر جریان پس اندازها تاثیر به سزایی دارد . طبق نظریه های اقتصادی در دوره رونق اقتصادی جریان منابع به طرف شرکت ها افزایش می یابد و بالعکس در دوره رکود این جریان کاهش می یابد.

تامین مالی میان مدت و بلند مدت :

عرضه اوراق بهادار به عموم و بانکهای سرمایه گذاری اکثر شرکت هایی که اوراق بهادار خود را به عموم مردم عرضه می کنند از خدمات بانک های سرمایه گذاری استفاده می نمایند. چرا که بانکهای سرمایه گذاری غالبا در عرضه اوراق بهادار تخصص دارند و تماس با خریدار بالقوه برایشان آسانتر است. ابتدا شرکت بانک سرمایه گذاری مورد نظر را انتخاب و با آن بر سر قیمت اوراق بهادار وارد مذاکره شده و اوراق بهادار را به آن می فروشد و بانک سرمایه گذار اوراق بهادار را به بالاترین قیمت ممکن به خریداران می فروشد. گاهی اوقات شرکت اوراق بهاردار را به بانک نمی فروشد بلکه از بانک می خواهد با گرفتن حق الزحمه نقش واسطه را در عرضه اوراق باز کند .

کارمزد حق الزحمه به بانک سرمایه گذاری نیز به دو قسمت تقسیم می گردد:

1- کارمزد تقبل مخاطره

2- کارمزد فروش اوراق

انتشار اوراق بهادار :

بانک سرمایه گذار باید قبل از انتشار اوراق بهادار کلیه اطلاعات مربوط به عملیات شرکت و شرایط مالی آن و نحوه مالکیت مدیریت مالی اوراق بهادار به وسیله کارکنان و مدیران شرکت و مشکلات حقوقی در این رابطه را در اختیار خریدار بگذارد.

مزایای فروش سهام به بانک سرمایه گذاری :

1- کاهش احتمال از دست دادن کنترل شرکت توسط مالکین اولیه

2- اطلاع دقیق شرکت از صرف چه مقدار هزینه برای بدست آوردن چه مقدار منابع مالی

3- کاهش مدت زمان فروش سهام بدون هیچ مخاطره

اعمال خلافی که سهامداران ، کارگزاران در انتشار اوراق بهادار انجام می دهند :

- نشر اخبار نادرست

- ارائه اطلاعات نادرست توسط شرکت

- اتحاد دو یا چند نفر برای خرید سهام

مزایای عرضه سهام به عموم یا به شکل نامحدود :

- صرفه جویی در وقت و هزینه ثبت دفاتر کمیسیون بورس و مشکلات مربوط به اجرای مقررات کمیسیون

- آسان بودن رسیدن به توافق

- عدم افشای گسترده اطلاعات

معایب عرضه سهام به عموم یا به شکل نامحدود :

- دخالت بیش از حد سرمایه گذاران در امور شرکت

- تلاش سرمایه گذاران برای در اختیار گرفتن کنترل شرکت

- احتمال اینکه قیمت سهام پایین و نرخ بهره بالاتر شود بیشتر است .

- مشکل بودن تامین مالی با حجم زیاد بوسیله این فروش

عوامل موثر برای تصمیم گیری در مورد عرضه سهام به صورت عمومی ( نامحدود ) و یا خصوصی ( محدود )

حجم سهام زیاد بلندمدت- عمومی

حجم سهام کم کوتاه مدت –خصوصی

عوامل موثر برای تصمیم گیری مدیر مالی در عرضه سهام عادی به عموم و عرضه سهام عادی به شکل محدود کدام است.

اندازه و نوع منابع مالی موردنیاز یکی از عوامل موثر بر تصمیم مدیر مالی می باشد. به این معنی که سهام با حجم زیاد و سررسید بلندمدت به شکل عمومی و سهام با حجم کم سررسید کوتاه مدت به شکل خصوصی عرضه می شود.

استراتژی محافظه کارانه و جسورانه در مدیریت سرمایه در گردش شرکتها :

مدیر محافظه کار می کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وامهای کوتاه مدت را به حداقل ممکن برساند . او برای تهیه دارایی های جاری می کوشد تا از وامهای بلندمدت که بهره شناور دارند استفاده کند .

شرکتی که وام های کوتاه مدت را به حداقل می رساند احتمال ریسک ورشکستگی را به شدت کاهش خواهد داد . اگر شرکتی به جای وامهای بلندمدت از وامهای بلند مدت و حقوق صاحبان سهام استفاده کند باعث می شود که هزینه سرمایه آن بیشر شود و نرخ بازده سهامداران شرکت کاهش یابد.

مدیریت جسورانه :

اگر مدیری سیاست جسورانه اتخاذ کند می کوشد تا سطح وامهای کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارایی های جاری خود را از محل این وامها تامین کند . اگر وامهای کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسند خطر و یا احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آن را پرداخت کند افزایش می یابد.

شرکت هایی که سیاست های محافظه کارانه دارند در اوراق خزانه سرمایه گذاری می کند دارای کمترین ریسک است .

مدیر جسور در اوراق بهادار بازده بیشتر سرمایه گذاری می کند که دارای ریسک نقد شوندگی بالایی هستند مثل سهام

ریسک های اوراق بهادار در بازارهای پولی :

1- ریسک عدم پرداخت : احتمال اینکه شرکتی که این اوراق را منتشر کرده است در تاریخ سررسید نتواند آن را بازپرداخت نماید .

2- ریسک بهره : اگر کسی اوراق بهادار خود را قبل از سررسید با خود بفروشد . با ریسک نرخ بهره مواجه است ، در زمان های مختلف نرخ بازده بهره متفاوت است و موجب ریسک می شود .

3- ریسک بازار : احتمال اینکه شرکت اوراق بهاداری را که قبلا خریداری کرده است را نتواند در بازار فعال به فروش برساند .

شرایط وام هایی که وثیقه آنها حساب های دریافتنی است :

1- موسسات وام دهند هیچ گونه ریسکی را نمی پذیرند

2- موسسه وام دهند نسبت به پذیرفتن یا نپذیرفتن حسابهای دریافتی وام گیرنده تصمیم گیری می کند .

3- موسسه وام دهند هیچ گونه مسئولیتی در برابر وصول مطالبات ندارند

4- همیشه نرخ بهره وام های تضمینی بیشتر از حداقل بهره بانکی است .

در این وبلاگ صرفا اطلاعات مربوط به دروس رشته مدیریت بازرگانی را مشاهده خواهید نمود .

مدیریت مالی

من کاردانی حسابداری دارم میتونم برای کارشناسی مدیریت مالی تو تو دانشگاه علمی کاربردی بخونم؟؟

سلام احتمالا مدیریت مالی ندارد

سلام لطفا به جز خط ثابت ۹۰۹ یه خط دیگه هم بزارید تا کسانی که تلفن ثابت ندارن هم بتونن با شما تماس بگیرن. ممنون
من کاردانی بورس خوندم امکانش هست چه دانشگاه آزاد و چه ملی بتونم مدیریت مالی بخونم؟
اطلاعات بیشتر رو از کجا میتونم کسب کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

سلام وقت به خیر
رشته مدیریت مالی بدون کنکور در مقطع کارشناسی پیوسته در واحد های دانشگاهی آزاد،غیرانتفاعی و پیام نور ارائه می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاورین مرکز ایران تحصیل تماس بگیرید.

درود من مدرک فوق دیپلم حسابداری دارم میخواستم بدونم این رشته کارشناسی ناپیوسته داره؟ باید حتما دانشگاه ازاد ثبت نام کنم؟

سلام
بله
دانشگاه آزاد بدون کنکور هم میتوانید ثبت نام کنید
کنکور کاردانی به کارشناسی هم گزینه ی دیگری برای شماست

سلام و خسته نباشید معذرت میخوام من دیپلم ریاضی فیزیک سال ۹۴_۹۳ دارم و مدرک پیش دانشگاهی ندارم .
میخواستم بدونم با توجه به شرایط من میشه برای رشته مدیریت مالی در دانشگاه ازاد برای ورودی بهمن ماه در تهران ثبت نام کرد ؟
و اگر میشه کدوم دانشگاه میشه ثبت نام کرد ؟

سلام. خیر . نیاز به پیش دانشگاهی دارید

سلام میخواستم ازتون مشاوره بگیرم خط ثابت در دسترس ندارم ۰۹۱۹۶۸۱۸۸۶۲
فاطمه حسنوند هستم لیسانس فناوری اطلاعات میخوام مدیریت مالی بدون کنکور بخونم

مشاوره تحصیلی ایران تحصیل

در صورتی که نیاز به مشاوره در زمینه تحصیلی دارید می توانید از تجربیات مشاوران مرکز ایران تحصیل استفاده کنید ( از طریق تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099075307 به ازای هر دقیقه 80000 ریال) تماس بگیرید و از خدمات مشاوره حضوری بهره مند گردید.

ایران تحصیل یک مرکز مشاوره تخصصی دارای مجوز فعالیت در زمینه تحصیلی می باشد که به صورت خصوصی و غیر انتفاعی فعالیت دارد و هیچ گونه وابستگی به هیچ ارگان خصوصی و دولتی ائم از دانشگاه آزاد ، سمپاد ، سازمان شاهد ، سنجش و … ندارد و تمامی مطالب مندرج در سایت تابع قوانین کپی رایت جمهوری اسلامی ایران و صرفا در راستای اطلاع رسانی و راهنمایی کاربران می باشد.

در صورتی که هر گونه پیشنهاد ، انتقاد یا شکایتی از نحوه عملکرد مجموعه دارید می توانید از طریق ایمیل [email protected] با ما در ارتباط باشید.

برگزاری دوره «سواد مالی در خانواده» در بانوسرای آفتاب

برگزاری دوره «سواد مالی در خانواده» در بانوسرای آفتاب

دوره آموزشی سواد مالی در خانواده ویژه مادران، از سوی دفتر تخصصی بانوان آفتاب برگزار می‌شود.

به گزارش ایمنا، مریم آقایی اظهار کرد: دوره آموزشی سواد مالی در خانواده با هدف مهارت‌آموزی و مهارت‌افزایی مادران در موضوعات مالی و مدیریت مالی در خانواده با حضور استادان برجسته دانشگاه مهتاب رضاپور، مرضیه مدنی‌فر و اعظم احمدی برگزار می‌شود.

مسئول بانوسرای آفتاب سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: مادران در این دوره نکات و مهارت‌هایی را می‌آموزند که به آنها در مدیریت مالی خود و خانواده کمک می‌کند. این دوره شامل سه بخش است؛ بخش اول لذت زن بودن است که به حوزه خودشناسی، اهمیت زن بودن، نقش و جایگاه زن در خانواده می‌پردازد. بخش دوم، جعبه کمک‌های اولیه حقوقی بانوان نام دارد و آنچه یک زن باید از نظر فقهی درباره حقوق خود بداند را به بانوان آموزش می‌دهد. رویکرد این بخش، افزایش آگاهی‌های فقهی زنان در راستای استحکام بنیان خانواده است و نه ایجاد ناسازگاری.

وی افزود: در بخش سوم دوره، مدیریت مالی برای زنان شاغل یا خانه‌دار آموزش داده می‌شود. چرا که به‌خصوص در مورد زنان شاغل، درآمد مستقل داشتن ممکن است تعارضاتی را در منزل و خانواده به وجود بیاورد که هدف این دوره، کاهش این تعارضات برای زندگی بهتر خانوادگی است. در این بخش همچنین مباحث مالیاتی مثل قانون چک به بانوان آموزش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: این دوره از دهم مردادماه آغاز خواهد شد که علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۴۳۶۸۱۱۲-۰۳۱ تماس بگیرند.

نرم افزار حسابداری شرکتی چیست؟

حسابداری هسته اصلی مدیریت هر شرکتی است. بدون حسابداری نمی‌توان سودآوری، درآمدها و هزینه‌ها را مدیریت کرد. شرکت‌ها در هر اندازه‌ای که باشند برای مدیریت بهتر امور مالی خود نیاز به یک نرم افزار حسابداری شرکتی دارند.

انواع نرم افزارهای حسابداری شرکتی

با گسترش کسب و کارها و افزایش تنوع فرآیندهای مالی، روند حسابداری در شرکت‌ها پیچیده‌‎تر و تخصصی‌‎تر شده است. به همین دلیل، نرم افزارهای حسابداری شرکتی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که در ادامه انواع نرم افزارهای حسابداری شرکتی را به اختصار شرح می‌‎دهیم.

نرم افزار حسابداری شرکت‌های بازرگانی

شرکت‌های بازرگانی بر اساس داد و ستد کالاها فعالیت دارند. از این رو نرم افزار حسابداری بازرگانی گزارشات متنوع مالی و انبارهای کالاها را به مدیران ارائه می‌دهد. در نرم افزار حسابداری شرکتی بازرگانی تمرکز بر موجودی کالاها، خرید و فروش‌ها و سود و زیان شرکت است.

نرم افزار حسابداری شرکت‌های خدماتی

شرکت‌های خدماتی بر اساس نوع خدماتی که به شرکت‌ها و سازمان‌ها و افراد حقیقی ارائه می‌دهند فعالیت دارند. نرم افزار حسابداری خدماتی گزارشات متنوعی را بر اساس نوع خدمات ارائه شده و سودآوری آن‌ها ارائه می‌دهد. در نرم افزار حسابداری شرکتی خدماتی تمرکز بر روی سود و زیان خدمات و مدیریت هزینه‌ها و درآمد‌ها می‌باشد.

نرم افزار حسابداری شرکت‌های پیمانکاری

شرکت‌های پیمانکاری بر اساس نوع پروژه‌هایی که با کارفرمایان خود دارند چالش‌های زیادی را هم خصوصا مدیریت مالی در بخش حسابداری دارند. نرم افزار حسابداری پیمانکاری گزارشات متنوعی را بر اساس نوع پروژه‌ها و مدیریت درآمدها و هزینه‌ها ارائه می‌دهد. نرم افزار حسابداری شرکتی پیمانکاری باید به صورت کاملا یکپارچه باشد تا بتواند مدیریت پروژه‌ها و مدیریت مالی پروژه‌ها را برای مدیران شرکت‌ها آسان سازد.

نرم افزار حسابداری شرکت‌های تولیدی

شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی در ایران تنوع بسیار زیادی دارند. این مجموعه‌های تولیدی بر اساس نوع تولیدشان نیازمند نرم افزار حسابداری مخصوص تولیدی خود هستند. پیچیدگی در این شرکت‌ها برای محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده ممکن است گاهی دشوار باشد. نرم افزار حسابدرای تولیدی گزارشات متنوعی را برای مدیریت تولید، منابع و مصارف و بهای تمام شده ارائه می‌دهد. نرم افزار حسابداری تولیدی باید به صورت کاملا جامع و یکپارچه باشد تا بتواند گزارشات دقیق خواست مدیریت را ارائه نماید.

نرم افزار حسابداری شرکت‌های توزیع و پخش

شرکت‌های پخش وظیفه توزیع و پخش کالاها را به مشتریان به عهده دارند. این شرکت‌ها از ویزیتورها و مدیریت مالی یا بازاریاب‌ها به صورت پخش گرم و سرد استفاده می‌کنند. مدیریت حسابداری پورسانت برای این شرکت‌ها از اهمیت زیادی برخودار است. نرم افزار حسابداری شرکتی پخش مدیریت هزینه‌های پخش، حسابداری پورسانت ویزیتورها و. را به عهده دارد. هر چه این نرم افزار قایلیت‌های بیشتری برای محاسبه دقیق پروسانت‌ها و هزینه‌ها شرکت داشته باشد مدیریت شرکت راحت تر می‌تواند نسبت به فرایند توزیع و پخش تصمیم‌گیری نماید.

حسابداری چند شرکتی و کاربرد آن

حسابداری چند شرکتی برای هلدینگ‎‌ها، شرکت‌‎های چندملیتی و شرکت‌‎هایی که چندین شعبه دارند، به کار می‌‎رود. به طور کلی کسب و کارهایی که از چندین واحد مجزا تشکیل شده‌‎اند به حسابداری چند شرکتی نیاز مدیریت مالی دارند. تنظیم صورت‌‎های مالی هر زیرمجموعه (SBU) به صورت تفکیک شده و همچنین تجمیع اطلاعات مالی برای تنظیم گزارشات شرکت مادر، اصلی‌‎ترین ویژگی نرم‌‎افزارهای حسابداری چند شرکتی است.

نرم‌افزار حسابداری چند شرکتی چیست؟

برای ثبت رویدادهای مالی و انتشار گزارشات دقیق مالی از نرم‌افزارهای حسابداری شرکتی استفاده می‌کنیم، اما هنگامی‌که چند شرکت یا واحد متصل بهم داریم که نیاز هست اطلاعات مالی آن‌ها به صورت مجزا در سیستم ثبت و تحلیل شود، از نرم‌افزارهای حسابداری چند شرکتی استفاده میکنیم. این نرم‌افزارها موجب کاهش هزینه و کاهش اتلاف وقت می‎شود. کسب و کارها با استفاده از نرم‌افزار حسابدرای چند شرکتی در ثبت و ادغام اطلاعات مالی دقیق‌تر عمل می‌نمایند.

ویژگی‌های نرم‌افزار حسابداری چند شرکتی

 • قابلیت ایجاد کاربران متعدد برای یک یا چند شرکت
 • تعیین محدودیت‌های مختلف با توجه به نقش هر فرد در شرکت
 • تنظیم گزارش‌های گوناگون حسابداری (حسابداری شعب)، خزانه‌داری، خرید، فروش، انبار، تولید، بازاریاب‌ها و … برای هر یک از کسب‎ و کارها
 • ایجاد اطلاعات تجمیعی کالاها، انبار‎ها، انواع گزارشات مالی، خرید و فروش و .

نرم افزار حسابداری شرکتی خوب به چه عواملی بستگی دارد؟

نرم افزار حسابداری شرکتی خوب به عوامل متعددی بستگی دارد که ممکن است این عوامل برای شرکت‌های مختلف از درجه اهمیت متفاوتی برخوردار باشند.

 • کاربر پسند باشد.
 • استفاده از آن برای کابران ساده باشد.
 • ثبت اطلاعات و دریافت گزارشات در آن به سرعت صورت پذیرد.
 • مناسب انواع شرکت‌های بازرگانی، خدماتی، تولیدی و پخش باشد.
 • انواع گزارشات را به صورت دقیق و کامل ارائه نماید.
 • نرم افزار باید کاملا یکپارچه و جامع باشد.
 • پشتیبانی خوب و دقیق در تمامی‌ایام سال داشته باشد.
 • از جدیدترین فناوری‌ها در آن استفاده شده باشد.
 • قابلیت ارتقا و بروز رسانی داشته باشد.
 • از امنیت بسیار بالای برای حفظ اطلاعات برخوردار باشد
 • در صورت رشد شرکت‌ها، جوابگوی نیاز آن‌ها برای ثبت اطلاعات و ارائه گزارشات بیشتر باشد.
 • متناسب با کیفیت نرم افزار، قیمت خوبی هم داشته مدیریت مالی باشد.
 • قابلیت انتقال اطلاعات با سایر نرم افزارها را داشته باشد.
 • نرم افزار برای چندین شرکت معتبر مورد استفاده قرار گرفته باشد.
 • شرکت ارائه دهنده نرم افزار باید معتبر و شناخته شده باشد.

نرم افزار حسابداری شرکتی محاسبان

شرکت حساب رایان پارس به عنوان یک شرکت دانش بنیان و با سابقه درخشان، قریب به دو دهه در تولید و ارائه نرم افزار حسابداری شرکتی محاسبان با رویکرد ERP فعالیت دارد. شرکت حساب رایان پارس در ارائه نرم افزار حسابداری شرکتی بیش از ۲۰۰۰ مشتری در سراسر کشور دارد.

شرکت حساب رایان پارس در نظر دارد بنا به تعهد به گسترش فعالیت شرکت‌های دانش تخفیف ویژه ای را در نظر دارد. تمامی‌نرم افزارهای حسابداری، اداری و مدیریتی محاسبان به شرکت‌های دانش بنیان تا پایان سال ۱۴۰۱ با ۲۵% تخفیف ارائه می‌گردد.

افتخارات شرکت حساب رایان پارس

 • دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک کشور در ۳ حوزه
 • قیمت بسیار مناسب فروش نرم افزار و بهای خدمات آموزش و استقرار،‌ بومی‌سازی و خدمات پشتیبانی
 • دریافت تندیس و کسب گواهی نامه ملی رعایت حقوق مصرف کننده در پنج سال پیاپی ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان
 • دریافت تندیس و کسب گواهی نامه شرکت برتر نرم افزاری در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ از وزارت صنعت و معدن و تجارت
 • بهره گیری از توان تخصصی کارشناسان مجرب IT و امور مالی کسب کارهای مختلف درجهت شناخت وضعیت موجود و اتخاذ مناسب ترین روش برای رفع مشکلات قبلی،‌ کانورت اطلاعات، راه اندازی و استقرار کامل نرم افزار در کوتاه ترین زمان ممکن
 • دارای مجوز از دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصاد و دارائی
 • طراحی 35 محصول متفاوت در حوزه‌های مالی، لجستیک، اداری، منابع انسانی جهت کسب کارهای متنوع
 • دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • بیش از ۳۸۵۰۰۰ کلاینت و کاربر در سراسر کشور
 • بیش از ۶۰۰ پایگاه شهری در سراسر کشور

کلیه شرکت‌ها می‌توانند با تکمیل فرم درخواست دمو، جلسه ای را با دپارتمان فروش در خصوص قابلیت‌ها و امکانات نرم حسابداری شرکتی محاسبان داشته باشند.

شماره تماس دپارتمان فروش: ۸۷۷۶۰ (داخلی ۲۲۵) و یا شماره همراه (۰۹۱۹۹۹۸۷۱۳۸)

4 مرداد 1401؛ بازار داغ انتصابات در کهگیلویه و بویراحمد / 9 انتصاب در ادارات مختلف

4 مرداد 1401؛ بازار داغ انتصابات در کهگیلویه و بویراحمد / 9 انتصاب در ادارات مختلف

کبنا ؛4 مرداد 1401؛ بازار داغ انتصابات بود. برخی از مدیران دسته جمعی حکم زدند و بعضی از مدیران با منصوبین عکس یادگاری می‌انداختند. امید می‌رود این انتصابات سبب پویایی و تحرک هر چه بیشتر در ادارات برای انجام امور مردم به نحو احسن باشد.
به گزارش کبنا، کیان دهراب‌پور مدیرکل تازه نفس اداره‌کل بیمه سلامت طی احکامی جداگانه برای 5 نفر مسئولیت جدید مشخص کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان کهگیلویه و بویراحمد، طی احکامی جداگانه از سوی کیان دهراب پور سرپرست این اداره کل، بختیار بختیاری به عنوان سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان دنا معرفی و از خدمات علی محمد سیاوش پور رئیس سابق این اداره تقدیر به عمل آمد.
بختیاری از کارکنان با سابقه اداره کل بیمه سلامت استان و قبلاً رئیس اداره امور مالی این اداره کل بود.
همچنین طی احکام دیگری از سوی دهراب پور، سید نجف مسعودی به عنوان مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل، حمیده بهروزی به عنوان مشاور امور بانوان، علیرضا دولت آبادی به عنوان مشاور امور فرهنگی اجتماعی و افشین بهرامی به عنوان مشاور امور جوانان مدیرکل بیمه سلامت استان منصوب گردیدند.
در سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز شاهد انتصابات جدید بودیم. طی حکمی، سلیمان سجادی‌فر به سمت سرپرستی اداره امور قراردادها و پیمان‌های سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در این آیین که با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان برگزار شد، حکم مسئولیت سجادی‌فر به وی تقدیم شد.
انتصاب رئیس اداره تنظیم حساب‌های مالی سازمان جهاد کشاورزی
رئیس اداره تنظیم حساب‌های مدیریت مالی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.
در مراسمی با حضور محمد امیری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان، عمار عسکری به عنوان سرپرست اداره تنظیم حساب‌های مدیریت مالی منصوب و معرفی شد.

در اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد نیز دهقان مدیرکل ورزش و جوانان دست به تغییرات زد.
در حکمی به امضای مدیر کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد، شجاعی فر بعنوان سرپرست گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد.
حاتمی مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد گفت: در حکمی به امضای عین الله دهقان، مدیر کل ورزش و جوانان استان مدیریت مالی کهگیلویه وبویراحمد، عباس شجاعی فر، بعنوان سرپرست گروه ورزش همگانی و روستایی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد.
آرمان حاتمی، مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد با بیان این خبر افزود: در مراسمی که با حضور دهقان مدیر کل، معاونین، مسئولین ستادی اداره کل برگزار شد، عباس شجاعی فر به عنوان "سرپرست گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی " اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد.
در حکم انتصاب عباس شجاعی فر، بعنوان سرپرست گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد که به امضای دهقان مدیر کل ورزش و جوانان استان رسیده آمده است:

جناب آقای عباس شجاعی فر
سلام علیکم
پس از حمد خداوند یکتا و با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص)، احتراماً نظر به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست گروه توسعه ورزش همگانی روستای اداره کل منصوب می‌شوید.
انتظار دارم با مدیریت مالی بهره گیری از ظرفیت‌های موجود و تعامل سازنده با روسای ادارات، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران، صاحب نظران عرصه فرهنگی و جوانان در راستای سیاست‌ها و تحقق اهداف دولت تدبیر و امید و برنامه‌های اداره کل نسبت به اجرای امور ذیل توجه جدی معمول دارید:
اهتمام جدی در رسیدگی جدی به امور جوانان ورزشکار، تعامل و هماهنگی با واحدهای زیرمجموعه و همطراز، برنامه ریزی برای تشکیل جلسات شورای ورزش و سایر جلسات در حوزه‌های مربوطه و حل مسائل و مشکلات مربوط به ورزشکاران استان.
نظارت و توجه به توسعه ورزش همگانی.
اتخاذ سیاست و تدابیر مقتضی به منظور توسعه و گسترش ورزش در بین بانوان.
نظارت و بازرسی ادواری نسبت به عملکرد و وظایف محوله مربوط به حوزه‌های زیر مجموعه و فضای بخش خصوصی.
برنامه ریزی و پیگیری، توسعه و تأمین ورزش قهرمانی و رسیدگی به امور قهرمانان رشته‌های مختلف ورزش در استان.
قانون مداری، اجرای متقن قوانین و مقررات مربوطه و شفاف‌سازی در ساختار نظام پرداختی و دریافتی در حوزه مالی مربوط به هیات‌های ورزشی.
زمینه سازی و پیگیری به منظور استقرار و تحقق اهداف دولت الکترونیک برای سالم‌سازی، چابک‌سازی و کوچک‌سازی.
انجام سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موضوعه زیر نظر مسئولین مافوق.
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری با ساماندهی و بسیج منابع و امکانات، ایجاد بستر مناسب برای خدمت‌رسانی صادقانه و مناسب با شان والای مردم شریف استان و فراهم نمودن نشاط و خودباوری در خانواده بزرگ ورزش و جوانان در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
عین الله دهقان
مدیر کل ورزش و جوانان استان
خوبی، سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل استان کهگیلویه و بویراحمد شد
حاتمی مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد گفت: در حکمی به امضای عین الله دهقان، مدیر کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد، بهمن خوبی بعنوان سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد.
آرمان مدیریت مالی حاتمی، مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد با بیان این خبر افزود: در مراسمی که با حضور دهقان مدیر کل، معاونین، مسئولین ستادی اداره کل برگزار شد، از زحمات عباس شجاعی فر، تقدیر و در حکمی به امضای دهقان مدیر کل ورزش و جوانان استان، بهمن خوبی به سمت سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد منصوب شد.
حاتمی، افزود: در حکم انتصاب بهمن خوبی بعنوان سرپرست معاونت توسعه امور ورزش که به امضای دهقان مدیر کل ورزش و جوانان استان رسیده آمده است:
جناب آقای بهمن خوبی
سلام علیکم
پس از حمد خداوند یکتا و با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص)، احتراماً نظر به تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل منصوب می‌شوید.
انتظار دارم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تعامل سازنده با روسای ادارات، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران، صاحب‌نظران عرصه فرهنگی و جوانان در راستای سیاست‌ها و تحقق اهداف دولت مردمی و عدالت محور و برنامه‌های اداره کل نسبت به اجرای امور ذیل توجه توجه جدی معمول دارید:
نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های ورزشی استان در چهارچوب ضوابط دستورالعمل‌های وزارت متبوع.
نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه‌های توسعه کمی و کیفی تربیت بدنی (ورزش) در سطح استان.
کوشش در جهت رعایت فرهنگ اسلامی و قوانین و مقررات در فعالیت‌های ورزشی واحدها و اماکن ورزشی.
نظارت بر برنامه ریزی و تعیین نحوه استفاده صحیح عموم مردم از ورزشگاهها و امکانات ورزشی موجود.
نظارت و همکاری با هیات های ورزشی استان در خصوص ارائه تقویم ورزشی ساللانه و چگونگی اجرایی آن.
توسعه منابع انسانی، تجهیزات ورزشی و امکانات و زیرساخت‌ها در سطح استان
نظارت در برنامه ریزی، برگزاری دوره‌های آموزشی و افزایش سطح علمی مربیان و داوران توسط هیات های ورزشی
تعامل با سازمان‌ها، ارگان‌ها، دوایر دولتی مستقر در استان به منظور اجرای مسابقات ورزشی نظارت بر اجرای مسابقات و نحوه فعالیت‌های باشگاه‌های ورزشی استان.
نظارت بر عملکرد هیات های ورزشی استان.

ایجاد زمینه‌های لازم به منظور مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در امر ورزش
انجام سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موضوعه زیر نظر مسئولین مافوق
امید است با اتکال به خداوند متعال وبهره گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری با ساماندهی و بسیج منابع و امکانات، ایجاد بستر مناسب برای خدمت‌رسانی صادقانه و مناسب با شان والای مردم شریف استان و فراهم نمودن نشاط و خودباوری در خانواده بزرگ ورزش و جوانان در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
عین الله دهقان
مدیر کل ورزش و جوانان استان
بهمن مدیریت مالی خوبی، دارای مدرک تحصیلی لیسانس تربیت بدنی و فوق لیسانس مدیریت دولتی و سابقه بخشدار مرکزی بهمئی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهمئی، مشاور اجرایی مدیر کل را در کارنامه دارد.
امید می‌رود این انتصابات سبب پویایی و تحرک هر چه بیشتر در ادارات برای انجام امور مردم به نحو احسن باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا